Waarderingskamer

Beoordelingsprotocol bezwarenafhandeling

Het afhandelen van bezwaren is een belangrijk deel van de WOZ-werkzaamheden. Het is daarbij belangrijk dat fouten die aan het licht komen bij de bezwaarafhandeling ook op een zodanige wijze worden beoordeeld en verwerkt dat gelijk ook andere vergelijkbare objecten in de omgeving als gecontroleerd en mogelijk verbeterd kunnen gelden.

We verwachten daarom van gemeenten dat zij de kwaliteit van de bezwaarafhandeling ook zorgvuldig bewaken en waar mogelijk optimaliseren. Als hulpmiddel voor een systematisch onderzoek naar de resultaten van de bezwaarafhandeling hebben wij een Beoordelingsprotocol bezwaarafhandeling (PDF, 180 kB) opgesteld.

Op basis van gebruikservaringen kan het Beoordelingsprotocol bezwarenafhandeling periodiek worden geactualiseerd. U kunt uw ervaringen doorgeven via info@waarderingskamer.nl.