Waarderingskamer

Meetinstructies gebruiksoppervlakte en inhoud

De branche-brede meetinstructies vernieuwd. Met deze vernieuwde meetinstructies streven NRVT, NVM, VBO makelaar en Vastgoedpro, VNG en Waarderingskamer naar een nog grotere uniformiteit en transparantie in het inmeten van woningen.

Voor diverse doeleinden is de grootte van woningen van belang. Zo gebruiken makelaars de gebruiksoppervlakte en de bruto inhoud van woningen voor de aanbieding op de markt en gebruiken Nederlandse gemeenten de gebruiksoppervlakte van woningen voor de Basisregistraties Adressen en Gebouwen. Daarnaast worden de gebruiksoppervlakte en de bruto inhoud van woningen gebruikt voor taxaties, onder andere voor de hypotheekverstrekking van woningen en voor de taxaties in het kader van de Wet WOZ.

Om te zorgen voor uniformiteit en transparantie in het meten van woningen voor deze diverse doeleinden hebben de samenwerkende organisaties NRVT, NVM, VBO makelaar en Vastgoedpro, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Waarderingskamer gezamenlijk meetinstructies opgesteld. Deze meetinstructies hebben tot doel op een eenvoudige wijze de gebruiksoppervlakte en de bruto inhoud van woningen te meten op basis van de norm NEN 2580.

Op basis van gebruikerservaringen zijn deze meetinstructies nu geactualiseerd. In de meetinstructies die gelden vanaf 1 januari 2018 zijn de volgende aanpassingen aangebracht. Allereerst zijn de “stappen” voor het bepalen van de gebruiksoppervlakte wonen en de gebruiksoppervlakte overige inpandige ruimte verduidelijkt. Daarnaast is meer duidelijkheid gecreëerd over het inmeten van zolders. In de praktijk kwam het voor dat onduidelijkheid bestond over het inmeten van zolders en bergzolders. Daarnaast zijn de meetvoorschriften voor trapkasten herzien. Omdat met name bij trapkasten het onderscheid tussen de gebruiksoppervlakte wonen en overige inpandige ruimte niet altijd helder was, is besloten deze ruimten tot de gebruiksoppervlakte wonen te rekenen. Naast de meetinstructies is ook de lijst met veel gestelde vragen geactualiseerd.

Om het uniform rapporteren over metingen op basis van de Meetinstructie gebruiksoppervlakte woningen (januari 2018) een voudiger te maken is een Meetstaat opgesteld. Deze meetstaat is een invulbare pdf. Gebruikers kunnen door deze meetstaat openen en Acrobat Reader en dan eenvoudig de gemeten maten invoeren. De berekening van de uiteindelijke gebruiksoppervlakte (inclusief de uitsplitsing naar woonruimte, etc.) wordt dan eenvoudig gedaan. Door deze meetstaat uit te printen of digitaal op te slaan kan deze bijvoorbeeld worden gebruikt als bijlage bij een taxatieformulier. Vanaf 1 april 2018 is een dergelijke meetstaat verplicht voor taxatierapporten woningen voor financieringsdoeleinden.

Naar aanleiding van de gebruikservaringen is ook een document opgesteld met veel gestelde vragen (PDF, 451 kB) en antwoorden over de meetinstructies. Heeft u opmerkingen of verbeteringen op bovenstaande documenten e-mail deze dan aan info@waarderingskamer.nl.