Waarderingskamer

Meetinstructies gebruiksoppervlakte en inhoud

Nieuwe meetinstructies van kracht per 1 juli 2019

Al meer dan tien jaar bevorderen de meetinstructies en de fotowijzer woningen de uniformiteit in het meten en registreren van woningen voor diverse doeleinden, zoals voor taxaties, aanbiedingen door makelaars en voor diverse overheidsdoeleinden.

De samenwerkende partijen Aedes, BAG BAO, NVM, NRVT, VastgoedPro, VBO, VNG en Waarderingskamer streven naar duidelijke richtlijnen die zowel voor professionals als voor consumenten en belanghebbenden toe te passen zijn.

Op basis van de ervaringen van de gebruikers van de meetinstructies en fotowijzer zijn deze richtlijnen verbeterd in een nieuwe versie. Deze versies zullen van kracht worden vanaf 1 juli 2019.

Voor diverse doeleinden is de grootte van woningen van belang. Zo gebruiken makelaars de gebruiksoppervlakte en de bruto inhoud van woningen voor de aanbieding op de markt en gebruiken Nederlandse gemeenten de gebruiksoppervlakte van woningen voor de Basisregistraties Adressen en Gebouwen. Daarnaast worden de gebruiksoppervlakte en de bruto inhoud van woningen gebruikt voor taxaties, onder andere voor de hypotheekverstrekking van woningen en voor de taxaties in het kader van de Wet WOZ.

Om te zorgen voor uniformiteit en transparantie in het meten van woningen voor deze diverse doeleinden hebben de samenwerkende organisaties NRVT, NVM, VBO, Vastgoedpro, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), BAG BAO, Aedes en de Waarderingskamer gezamenlijk meetinstructies opgesteld. Deze meetinstructies hebben tot doel op een eenvoudige wijze de gebruiksoppervlakte en de bruto inhoud van woningen te meten op basis van de norm NEN 2580.

Op basis van gebruikerservaringen zijn deze meetinstructies nu geactualiseerd. In de meetinstructies die gelden vanaf 1 juli 2019 is in de tekst het nodige gewijzigd om één en ander te verduidelijken.

Daarbij is de meetinstructie afgestemd op de gewijzigde Wet BAG, zodat de meetinstructie goed bruikbaar blijft voor het bepalen van de oppervlakte van verblijfsobjecten die zijn vastgelegd in de Basisregistratie adressen en gebouwen.

Inhoudelijk is de uitzonderingsregel voor souterrains met een beperkte netto-hoogte verduidelijkt. Waar de uitzondering eerst alleen betrekking had op woningen in Amsterdam, is deze nu ook van toepassing op woningen buiten Amsterdam. Omdat in de praktijk meerdere interpretaties bestonden van de uitzondering is ervoor gekozen te verduidelijken dat de uitzondering alleen geldt voor woningen die geheel bestaan uit een souterrain. Bij woningen die slechts gedeeltelijk bestaan uit een souterrain gelden de gewone regels voor het bepalen van de overige inpandige ruimte.

Verder is de lijst met veel gestelde vragen aangevuld met antwoorden op veel voorkomende vragen en voorzien van een aantal praktische voorbeelden. De meetinstructie bruto inhoud is, inhoudelijk, ongewijzigd.

Om het uniform rapporteren over metingen op basis van de Meetinstructie gebruiksoppervlakte woningen (juli 2019) eenvoudiger te maken is een Meetstaat opgesteld. Deze meetstaat is een invulbare pdf. Gebruikers kunnen deze meetstaat openen in Acrobat Reader en dan eenvoudig de gemeten maten invoeren. De berekening van de uiteindelijke gebruiksoppervlakte (inclusief de uitsplitsing naar woonruimte, etc.) wordt dan eenvoudig gedaan. Door deze meetstaat uit te printen of digitaal op te slaan kan deze bijvoorbeeld worden gebruikt als bijlage bij een taxatieformulier. Sinds 1 april 2018 is een dergelijke meetstaat verplicht voor taxatierapporten woningen voor financieringsdoeleinden.

Naast het meten van woningen voor een transactie of voor een financieringstaxatie en naast het meten voor de registratie in de BAG of voor de WOZ-taxaties, worden woningen in toenemende mate ook gemeten op een energieprestatie-coëfficiënt te bepalen. Geprobeerd is om de meetinstructie ook in overeenstemming te brengen met de richtlijnen die gelden voor het bepalen van deze energieprestatie-coëfficiënt. Dat is niet gelukt, maar we hebben de samenhang tussen de meetinstructie en de gebruiksoppervlakte voor de energieprestatie-coëfficiënt (265 kB) wel in een afzonderlijk document beschreven. 

Naar aanleiding van de gebruikservaringen is ook een document opgesteld met veel gestelde vragen (Pdf, 450 kB) en antwoorden over de meetinstructies. In dit overzicht is te zien welke antwoorden recent zijn toegevoegd danwel gewijzigd (vijf vragen).

Heeft u opmerkingen of verbeteringen op bovenstaande documenten e-mail deze dan aan info@waarderingskamer.nl.