Waarderingskamer

De WOZ-waarde van andere woningen

WOZ-waarde van andere woningen inzien

De WOZ-waarde van woningen is vanaf 1 oktober 2016 een openbaar gegeven. Vanaf dat moment kunt u de WOZ-waarde van uw woning vergelijken met die van andere woningen. Iedereen zal eenvoudig en laagdrempelig de WOZ-waarde kunnen opvragen bij één centraal punt, het online WOZ-waardeloket, door de woning waarvan u de waarde wilt weten aan te klikken op een plattegrond of een adres op te geven.

Op dit moment zijn nog niet van alle gemeenten de WOZ-waarden van woningen in het WOZ-waardeloket zichtbaar. Ga naar de lijst met aangesloten gemeenten om te zien of uw gemeente al op het WOZ-waardeloket is aangesloten. Mocht uw gemeente nog niet zijn aangesloten, dan kunt u de WOZ-waarde van woningen bij uw gemeente opvragen.

Belangrijk om te weten is dat in het WOZ-waardeloket alleen de WOZ-waarde zal worden getoond. De andere gegevens die de gemeente heeft gebruikt voor de taxatie, zoals wie is de eigenaar of wat is de verkoopprijs, zijn niet op deze manier te raadplegen. Ook worden de taxatieverslagen niet openbaar. Daarnaast gaat het vooralsnog alleen om de WOZ-waarde van woningen en bijvoorbeeld niet van bedrijfspanden.

WOZ-waarde van andere bedrijfspanden inzien

De verstrekking van waarden van bedrijfspanden, wordt per geval beoordeeld. Van dit soort panden is de verscheidenheid zo groot dat ze moeilijker te vergelijken zijn. Daarbij wordt ook meestal de taxatiewaarde niet bepaald door een vergelijkingsmethode, maar door bijvoorbeeld huurwaardekapitalisatie of gecorrigeerde vervangingswaarde. Vergelijking met andere bedrijfspanden speelt daarom veel minder een rol om de juistheid van de WOZ-waarde van een bedrijfspand te beoordelen. Dat maakt dat u minder snel een belang heeft bij de WOZ-waarde van andere bedrijfspanden dat groter is dan het privacybelang van de belanghebbenden bij dat andere pand. De gemeente kan uw verzoek daarom afwijzen. De gemeente maakt steeds een afweging tussen uw verzoek en de bescherming van concurrentiegevoelige gegevens.