Waarderingskamer

De WOZ-waarde controleren

Er zijn verschillende manieren om uw WOZ-waarde te controleren. Het gemeentelijke taxatieverslag geeft inzicht in de opbouw van de WOZ-waarde. Voor woningen is deze veelal beschikbaar via www.mijn.overheid.nl. Ook kunt u uw waarde vergelijken met woningen in de buurt op  www.wozwaardeloket.nl of verkoopcijfers opvragen bij het Kadaster.

De WOZ-waarde controleren met het taxatieverslag

Het taxatieverslag geeft inzicht in de opbouw van de WOZ-waarde. Het taxatieverslag bevat, naast de aanduiding van het pand, een aantal kenmerken die van belang zijn voor de waardebepaling. In ieder geval vermeldt het taxatieverslag het type object (bijvoorbeeld tussenwoning of vrijstaande woning), het bouwjaar, de grootte van het pand en het perceel en eventuele aanbouwen. Daarnaast kan melding worden gemaakt van bijzondere kenmerken die van belang zijn voor de waardebepaling, zoals de ligging of de staat van onderhoud.

Verder geeft het taxatieverslag inzicht in de aansluiting op de markt. Bij woningen geschiedt dit door de vermelding van de verkoopprijzen en de vastgestelde waarden, van enkele vergelijkbare woningen. Bij niet-woningen wordt de opbouw van de taxatie weergeven. Dit zijn de huurwaarde en kapitalisatiefactor of de herbouwwaarde en correctiefactoren.

Waar vind ik mijn taxatieverslag?

Iedereen die een WOZ-beschikking heeft ontvangen, kan zijn taxatieverslag inzien. Dit kan via de site van de gemeente (digitale balie) en vaak ook via MijnOverheid.

De meeste gemeenten ontsluiten hun WOZ-taxatieverslagen ook via MijnOverheid. Inwoners van deze gemeenten kunnen met hun DigiD inloggen op www.mijn.overheid.nl om hun taxatieverslag in te zien. Via MijnOverheid zijn vooralsnog alleen de taxatieverslagen beschikbaar voor woningen, en niet voor bedrijfspanden.

Overige controles WOZ-waarde

Het Kadaster

Het Kadaster is een openbaar register waaruit u informatie kunt opvragen over de koopsom van woningen en de prijsontwikkeling op de woningmarkt. Aan de hand van deze informatie kunt u inschatten wat een woning waard is. Of dit nu uw eigen huis is of een huis dat u overweegt te kopen. Het Kadaster vraagt een vergoeding voor de opgevraagde gegevens.

Buurpanden

Om uw WOZ-waarde te vergelijken kunt u informeren bij andere woningeigenaren in uw buurt. Samen kunt u controleren of de WOZ-waarden met elkaar kunnen worden vergeleken en of deze zich goed tot elkaar verhouden. De WOZ-waarden van alle woningen zijn vanaf 1 oktober 2016 openbaar, het online WOZ-waardeloket. Hierdoor wordt het vergelijken van de WOZ-waarde van een woning met andere WOZ-waarden nog eenvoudiger.

Controles die gemeenten uitvoeren

Een gemeente gaat bij de taxatie van de WOZ-waarde zorgvuldig te werk. Zij controleert de uitkomsten zorgvuldig, voordat deze bekend worden gemaakt aan de belanghebbenden.. Om gemeenten bij deze controles te helpen heeft de Waarderingskamer beoordelingsprotocollen opgesteld. De gemeente controleert hiermee onder andere:

  • of de WOZ-waarde overeenkomt met de marktwaarde
  • hoe de (gemiddelde) waarde zich ontwikkelt
  • of de taxaties aansluiten op de conclusies uit eerdere bezwaarprocedures
  • of de onderlinge waardeverhoudingen kloppen en
  • of er een overtuigend taxatieverslag beschikbaar is.

De waardeontwikkeling sluit aan op de markt

De gemeente controleert in de eerste plaats of de taxatiewaarden overeenkomen met de verkoopprijzen. Dankzij de jaarlijkse waardebepaling kan de gemeente als controle de nieuwe taxatiewaarde ook goed vergelijken met de vorige WOZ-waarde. De stijging of daling van de waarde van een woning kan afwijken van de gemiddelde waardeontwikkeling in de gemeente of in het marktsegment. De gemeente beoordeelt of de verschillen verklaard kunnen worden door bijvoorbeeld:

  • veranderingen aan de woning
  • bijzondere gebeurtenissen in de omgeving en
  • correcties ten opzichte van eerdere WOZ-waarden.

De taxatie sluit aan op de conclusies uit eerdere bezwaren

Gemeenten gebruiken de signalen uit de bezwaarafhandeling om de kwaliteit van de WOZ-waarden te verbeteren. Als bij de bezwaarafhandeling wordt ontdekt dat er een fout is gemaakt, wordt gecontroleerd of een soortgelijke fout ook bij andere, vergelijkbare woningen is opgetreden. Deze fout zal dan ook bij die andere woningen worden hersteld.

De onderlinge waardeverhoudingen kloppen

De gemeente controleert of de onderlinge waardeverhoudingen overeenstemmen met de verwachtingen en met de verkoopcijfers. Bijvoorbeeld of de waardeverhouding tussen een hoekwoning en de naastgelegen tussenwoning klopt. Maar ook of de waardeverhouding klopt wanneer de naastgelegen woning alleen een grotere tuin heeft. Een verschil in onderhoudstoestand moet leiden tot een verwacht effect op de WOZ-waarde.

Rol Waarderingskamer: controles controleren

Een gemeente controleert dus op verschillende manieren de taxaties. De Waarderingskamer gaat in periodieke onderzoeken na of de gemeente deze controles wel goed uitvoert. Dit wegen wij mee in het algemeen oordeel over de WOZ-uitvoering in een gemeente.