Waarderingskamer

Taxatieverslag woningen

Een van de doelstellingen van de Wet WOZ is duidelijkheid. Daarom moet een gemeente een belanghebbende inzicht kunnen geven in de manier waarop de WOZ-waarde is getaxeerd. Iedereen die een WOZ-beschikking heeft ontvangen, kan daarom een taxatieverslag raadplegen. Het taxatieverslag is meestal via internet beschikbaar (MijnOverheid).

Model-taxatieverslagen woningen

Het taxatieverslag geeft inzicht in de manier waarop gemeenten de WOZ-waarde taxeren. Het taxatieverslag bevat, naast de aanduiding van het pand, een aantal kenmerken die van belang zijn voor de waardebepaling. In ieder geval vermeldt het taxatieverslag het type object (bijvoorbeeld tussenwoning of vrijstaande woning, zie fotowijzer woningen), het bouwjaar, de grootte van de woning en de grootte van het perceel (hoeveel vierkante meter grond) en eventuele bijgebouwen, zoals een garage of schuur. Daarnaast kan melding worden gemaakt van bijzondere kenmerken die van belang zijn voor de waardebepaling, zoals de ligging of de staat van onderhoud.

Verder geeft het taxatieverslag inzicht in de aansluiting op de markt. Bij woningen geschiedt dit door de vermelding van de verkoopprijzen en de vastgestelde waarden, van enkele vergelijkbare woningen. Men kan dan zelf de taxatie vergelijken met enkele andere woningen. De gemeente heeft bij het taxeren met een veel groter aantal woningen vergeleken dankzij de modelmatige waardebepaling, maar op het taxatieverslag worden maar 3 andere woningen vermeld.

Het model voor het taxatieverslag woningen (PDF, 242 kB) is vastgelegd in de Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet waardering onroerende zaken.

De hoofdlijnen van de eisen aan het taxatieverslag woningen

Kwaliteitseisen

Centraal in de kwaliteitseisen voor het taxatieverslag woningen staat de eis dat een taxatieverslag drie, voor de burger goed herkenbare, verkochte woningen als onderbouwing moet bevatten. Wat goed vergelijkbaar is, is kwantitatief weergegeven. Indien er geen drie vergelijkbare woningen verkocht zijn, dan kan onder bepaalde voorwaarden volstaan worden met drie niet-verkochte woningen of er worden woningen vermeld die minder goed vergelijkbaar zijn, bijvoorbeeld omdat ze in een andere buurt liggen. Er worden altijd drie vergelijkbare woningen vermeld.

Taxatieverslag beschikbaar

Het taxatieverslag is voor de belanghebbende een toelichting op de WOZ-waarde. Wanneer men de WOZ-waarde ontvangt, moet deze toelichting dan ook beschikbaar zijn. Op het moment dat men de WOZ-waarde ontvangt, moet het taxatieverslag dan ook via internet beschikbaar zijn. Het taxatieverslag is alleen toegankelijk voor degene die de WOZ-beschikking ontvangt. De toegang tot het taxatieverslag moet dus adequaat beveiligd zijn. Deze beveiligde toegang tot het taxatieverslag loopt bijvoorbeeld via MijnOverheid.

Toestandspeildatum

Bijzondere aandacht vraagt de eis dat het taxatieverslag naast de waardepeildatum ook de "peildatum voor de fysieke toestand van de woning" (toestandspeildatum) moet bevatten. Meestal zijn waardepeildatum en toestandspeildatum aan elkaar gelijk. Maar bij nieuwbouwwoningen of bij verbouwingen is dat niet mogelijk. Een jaar voor het vaststellen van de WOZ-waarde was er mogelijk alleen nog sprake van bouwgrond. Wanneer op grond van artikel 18, derde lid, van de Wet WOZ waardepeildatum en toestandspeildatum niet aan elkaar gelijk zijn, moet dat duidelijk vermeld zijn.