Waarderingskamer

WOZ in MijnOverheid

WOZ-gegevens digitaal inzien

Via WOZ in MijnOverheid hebben particuliere huiseigenaren, of mensen met ander onroerend goed, via het digitale loket van de overheid toegang tot de eigen WOZ-gegevens, zoals de WOZ-waarde en het taxatieverslag. MijnOverheid is vooralsnog alleen voor burgers toegankelijk en niet voor bedrijven. Doordat alleen burgers toegang hebben tot MijnOverheid zullen doorgaans geen taxatieverslagen van bedrijfspanden kunnen worden opgevraagd, omdat deze meestal geregistreerd staan op naam van een bedrijf.

Meer informatie over MijnOverheid kunt u vinden op www.mijn.overheid.nl. Hier kunt u met DigiD inloggen om uw WOZ-gegevens in te zien. Bezit u meerdere onroerende zaken, eventueel in meerdere gemeenten, dan worden deze allemaal in één overzicht getoond. Een voorwaarde om uw gegevens in te kunnen zien, is dat uw gemeente is aangesloten op MijnOverheid. Dit is nog niet bij alle gemeenten het geval. Het overzicht van de aangesloten gemeenten kunt u hier raadplegen.

Levert uw gemeente nog geen gegevens aan WOZ in MijnOverheid, dan kunt u deze gegevens veelal wel raadplegen via de eigen site van de gemeente (gemeenteloket of digitale balie). Zou u directe toegang tot de WOZ-gegevens vanuit MijnOverheid wel op prijs stellen, dan kunt u uw gemeente daarvan op de hoogte stellen.

Waarom WOZ in MijnOverheid?

De WOZ-informatie op MijnOverheid voorziet in een duidelijke behoefte. Samen met het Digitaal klantdossier werk en inkomen, de GBA en het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen behoort de WOZ op dit moment tot de vier onderwerpen waarvoor de meeste inzageverzoeken worden gedaan.

Is mijn gemeente al aangesloten?

Of uw gemeente is aangesloten kunt u bekijken op MijnOverheid.

In de brief die wij op 18 maart 2016 aan gemeenten stuurden, vindt u de achtergrond van dit project. heeft u hierover nog vragen stuur dan een mail naar info@waarderingskamer.nl

Berichtenbox

De berichtenbox is de digitale brievenbus, waar u alle correspondentie van de overheid geheel beveiligd kunt ontvangen. Door deze berichtenbox kan de correspondentie die de overheid u stuurt, veel sneller, efficiënter en duurzamer (er is geen papier meer nodig) plaatsvinden. Ook het jaarlijkse aanslagbiljet voor de gemeentelijke belastingen met daarop de WOZ-beschikking kan langs deze digitale weg worden verzonden.

Iedereen die een toegang heeft tot mijnOverheid zal in toenemende mate de post van de overheid via de Berichtenbox ontvangen en niet meer op papier. De juridische betekenis van een brief in de Berichtenbox is gelijk aan die van een papieren brief.