Waarderingskamer

Objectcodering

De Waarderingskamer streeft naar een uniforme wijze van objectcodering. Om die reden zijn  de uniforme soort-objectcodelijst, de uniforme deel-objectcodelijst en de fotowijzer  opgesteld. Op deze wijze is er een uniformering van begrippen en definities voor het beschrijven van de verschillende typen woningen en niet-woningen.

Uniforme soort objectcodelijst niet-woningen

De begrippen in de uniforme soort-objectlijst niet-woningen, versie 1.20 (PDF, 177 kB) zijn verplicht voor de objecten die in de taxatiewijzers zijn genoemd. Hierdoor kan de juiste relatie met het archetype aangegeven worden. Voor objecten waarvoor geen taxatiewijzer is, is meer vrijheid voor het gebruik van soort-objecten toegestaan.

Uniforme deel-objectcode lijst

De uniforme deelobjectencodelijst, versie 1.18 (PDF, 199 kB) is een aanvulling op de uniforme soort-objectcodelijst