Waarderingskamer

Kwantitatief onderzoek NCNP-bezwaren 2023

In 2021 heeft de Waarderingskamer een kwantitatief onderzoek uitgevoerd naar de mate waarin en de reden waarom (no-cure-no-pay-) bezwaren worden gehonoreerd. Uit dat onderzoek is gebleken dat er voor waardepeildatum 1 januari 2019 sprake was van grotere verschillen tussen de no-cure-no-pay-bezwaren en de overige bezwaren, dan als uitgangspunt was genomen in het WODC-rapport. Uit de cijfers kwam naar voren dat gemiddeld de bezwaren van de no-cure-no-pay-bureaus een lager honorerings-percentage (percentage bezwaren dat leidt tot een andere waarde) hebben en een langere doorlooptijd. Deze, maar ook andere onderzoeksresultaten, zijn door de betrokken stakeholders gebruikt in het debat over het vormgeven van maatregelen ter optimalisering van de WOZ-uitvoering.

Deze herhaalmeting – bezwaarafhandeling in 2022 (waardepeildatum 1 januari 2021)

In 2023 is er opnieuw veel maatschappelijke aandacht geweest voor het groeiend aantal WOZ-bezwaren. Op 23 maart 2023 heeft de staatssecretaris van Financiën een plan van aanpak voor het omgaan met no-cure-no-pay-bezwaren bij de uitvoering van de WOZ en de BPM aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Daarom heeft de Waarderingskamer in mei 2023 opnieuw een onderzoek uitgevoerd naar de afhandeling van de in 2022 ontvangen WOZ-bezwaren (waardepeildatum 1 januari 2021). Het onderzoek geeft inzicht in de mate waarin (no-cure-no-pay-)bezwaren succesvol zijn en hoeveel tijd de bezwaarafhandeling in beslag neemt. Ook gaat het onderzoek in op de redenen waarom bezwaren tegen de WOZ-waarde worden gehonoreerd.  

De resultaten van de herhaalmeting zijn opgenomen in het Rapport Landelijk onderzoek (no-cure-no-pay)bezwaren (pdf 610 kB).