Waarderingskamer

Onderzoek Tijdigheid 2021

De Waarderingskamer houdt toezicht op de uitvoering van de Wet WOZ. Gezien het belang van de WOZ-waarden voor belanghebbenden acht de Waarderingskamer het belangrijk dat iedereen in Nederland jaarlijks tijdig de beschikking heeft over de nieuwe WOZ-waarden.

Tegen de WOZ-waarden kunnen belanghebbenden ook bezwaar maken. Uitgangspunt van bezwaar is dat er een zorgvuldige heroverweging plaats van de vastgestelde WOZ-waarde. Maar belanghebbenden hebben er ook recht op dat deze zorgvuldige heroverweging binnen een afzeinbare termijn plaats vindt.

De Waarderingskamer heeft onderzoek gedaan naar de tijdigheid van zowel het bekend maken van de nieuwe WOZ-waarden als de tijdigheid van het afhandelen van de bezwaren. De resultaten worden weergegeven in het Rapport Themaonderzoek Tijdigheid 2021 (pdf 310 kB).

Op basis van de onderzoeksresultaten heeft de Waarderingskamer geconcludeerd dat tijdigheid meer aandacht behoeft bij onze beoordeling van de WOZ-uitvoering door gemeenten en uitvoeringsorganisaties.