Waarderingskamer

Onderzoek Tijdigheid 2022

Het landelijke onderzoek Tijdigheid beoordeelt voor belastingjaar 2020 en 2021:

  • de tijdigheid van het verzenden van de WOZ-beschikkingen
  • de voortgang en doorlooptijden van de bezwaarafhandeling

De resultaten vindt u in het Rapport Themaonderzoek Tijdigheid 2022.

Het is belangrijk dat WOZ-waarden in Nederland jaarlijks op tijd bekend worden gemaakt door gemeenten en dat bezwaren tijdig worden afgehandeld. Het uitgangspunt van bezwaarafhandeling is dat er een zorgvuldige heroverweging plaatsvindt van de vastgestelde WOZ-waarde. Maar belanghebbenden hebben er ook recht op dat deze zorgvuldige heroverweging binnen een afzienbare termijn plaats vindt.

Om de tijdigheid van bekend maken van de nieuwe WOZ-waarden en de snelheid van afhandelen van WOZ-bezwaren weer op orde te brengen zijn wij gestart met de uitvoering van een actieplan.