Waarderingskamer

Onderzoek Tijdigheid 2023

Het landelijke onderzoek Tijdigheid beoordeelt voor belastingjaren 2021 en 2022:

  • de tijdigheid van het bekendmaken van de WOZ-waarden
  • de voortgang en doorlooptijden van de bezwaarafhandeling

Daarnaast is voor het huidige belastingjaar 2023 ook inzicht verkregen in de tijdigheid van de aan het begin van het jaar verzonden beschikkingen met waardepeildatum 1 januari 2022.

Het is belangrijk dat WOZ-waarden in Nederland jaarlijks op tijd bekend worden gemaakt door gemeenten en dat bezwaren tijdig worden afgehandeld. Het uitgangspunt van bezwaarafhandeling is dat er een zorgvuldige heroverweging plaatsvindt van de vastgestelde WOZ-waarde. Maar belanghebbenden hebben er ook recht op dat deze zorgvuldige heroverweging binnen een afzienbare termijn plaats vindt.

Het onderzoek laat zien dat de tijdigheid in vergelijking met de vorige meting deels is verbeterd maar nog niet op het gewenste niveau zit. Ook de komende jaren blijft aandacht voor het tijdig bekend maken van WOZ-waarden en een tijdige afhandeling van bezwaren van belang. De resultaten vindt u in het Rapport Themaonderzoek Tijdigheid 2023 (pdf 660 kB).