Waarderingskamer

Stakeholdersonderzoek 2021

De Waarderingskamer vindt het belangrijk om te weten wat belangrijke partijen uit het netwerk vinden van onze organisatie. Daarom hebben we een stakholdersonderzoek gedaan in 2021. In het onderzoek is gevraagd aan de gemeentelijke WOZ-uitvoerders naar hun beeld van onze organisatie. De resultaten van het stakeholdersonderzoek (PDF) zijn op 10 maart 2022 in de Waarderingskamervergadering besproken. Daar is de volgende reactie vastgesteld:

Met belangstelling hebben wij kennis genomen van de resultaten van het stakeholdersonderzoek dat zeer zorgvuldig door I&O Research is uitgevoerd. Wij zijn blij met de ruime voldoende die de stakeholders ons geven. Tegelijkertijd zullen wij de resultaten van dit onderzoek gebruiken om onszelf verder te verbeteren.

Op de eerste plaats constateren wij dat de omvorming van de periodieke vragenlijsten in de richting van een rapportage over een zelfevaluatie, naar aanleiding van het stakeholdersonderzoek 2015, niet het gewenste effect heeft gehad. Dit toezichtinstrument wordt door de WOZ-uitvoerders nog steeds laag gewaardeerd. Omdat de gegevens die wij door middel van de vragenlijsten inwinnen van groot belang zijn voor het uitoefenen van onze toezichthoudende taak en voor het creƫren van een landelijk beeld over de stand van zaken omtrent de WOZ-uitvoering, handhaven wij dit instrument maar gaan wij proberen de vraagstelling (nog) beter af te stemmen op de stuurinformatie die gemeente zelf benutten.

Verder laat het onderzoek zien dat wij in een complexe bestuurlijke omgeving opereren. Het perspectief van de stakeholders is bepalend is voor de verwachtingen die ze hebben van de Waarderingskamer en van de rol die wij moeten aannemen ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen. Sommige WOZ-uitvoerders verwachten bijvoorbeeld dat wij hen helpen met het "oplossen" van de no-cure-no-pay-problematiek. Hieruit trekken wij de les dat wij duidelijker moeten zijn over onze primaire doelstelling waarbij wij als toezichthouder het vertrouwen van inwoners en bedrijven in het proces van waardebepaling altijd voorop zetten. De Waarderingskamer speelt nadrukkelijk een rol bij het vergroten van het vertrouwen van een ieder in de WOZ-waarden en WOZ-gegevens, maar daarbij past niet de verwachting dat de toezichthouder Waarderingskamer dat doet als belangenbehartiger van de WOZ-uitvoerders.

Daarnaast zien we in de bevindingen uit het stakeholdersonderzoek dat er een adequaat draagvlak is voor de activiteiten die de Waarderingskamer onderneemt als expertisecentrum en de wijze waarop deze worden opgepakt.