Waarderingskamer

Vergaderingen Waarderingskamer

De Waarderingskamer komt vier keer per jaar bijeen. Op deze pagina vindt u het vergaderschema, de agenda van de meest recente of eerstvolgende vergadering en de besluitenlijsten van eerdere vergaderingen van de Waarderingskamer.

Agenda van de Waarderingskamervergadering 24 september 2020

  1. Opening en mededelingen

Beëdiging mevrouw mr. drs. L.C. (Linda) Hennink-Wijers als secretaris van de Waarderingskamer

Strategiegedeelte

  2. Modernisering WOZ-waardeloket

  3 Governance en financiering stelsel van basisregistraties

Inhoudelijk gedeelte

  4 Uniforme toepassing artikel 16d en gebruik van samenstelverklaringen

  5 Verdiepingsonderzoek waardeverminderingen na bezwaar

  6 Halfjaarrapportage 2020

  7 Voorbereiding werkplan 2021

  8 Contouren bijstelling begroting 2021

  9 Zelfevaluatie van de Waarderingkamer

10 Voorgestelde vergaderdata 2021

11 Verslag Waarderingskamer van 4 juni 2020

12 Ingekomen en uitgegane stukken

  • De Staat van de WOZ 2020
  • Ontwikkelingen geo-domein en beëindiging dienstverlening DataLand
  • Standpunt versleuteling basisregistraties
  • Verzoek gemeente Amsterdam extra waardepeildatum in loket
  • Uitnodiging symposium 25 jaar WOZ

13 Rondvraag en sluiting

Vergaderschema Waarderingskamer 2020 - 2021

donderdag 19 november 2020, aanvang: 13.00 uur

donderdag 4 maart 2021, aanvang: 10.30 uur
donderdag 10 juni 2021, aanvang: 10.00 uur 
donderdag 23 september 2021, aanvang: 10.30 uur
donderdag 18 november 2021, aanvang: 10.30 uur

Besluitenlijsten Waarderingskamer

Besluitenlijsten 2020

Besluitenlijst 1 (PDF, 125 kB) van de vergadering op 5 maart 2020
Besluitenlijst 2 (PDF, 125 kB) van de vergadering op 4 juni 2020

Besluitenlijst 3 (PDF, 110 kB) van de vergadering op 24 september 2020

Besluitenlijsten 2019

Besluitenlijst 1 (PDF, 130 kB) van de vergadering op 7 maart 2019
Besluitenlijst 2 (PDF, 125 kB) van de vergadering op 20 juni 2019
Besluitenlijst 3 (PDF, 125 kB) van de vergadering van 26 september 2019
Besluitenlijst 4 (PDF 105 kB) van de vergadering van 21 november 2019

Besluitenlijsten 2018

Besluitenlijst 1 (PDF, 90 kB) van de vergadering op 1 maart 2018
Besluitenlijst 2 (PDF, 110 kB) van de vergadering op 7 juni 2018
Besluitenlijst 3 (PDF, 125 kB) van de vergadering op 13 september 2018
Besluitenlijst 4 (PDF, 115 kB) van de vergadering op 22 november 2018

Besluitenlijsten 2017,

Besluitenlijst 1 (PDF, 32 kB) van de vergadering op 9 maart 2017
Besluitenlijst 2 (PDF, 20 kB) van de vergadering op 8 juni 2017
Besluitenlijst 3 (PDF 100 kB) van de vergadering op 21 september 2017
Besluitenlijst 4 (PDF 110 kB) van de vergadering op 23 november 2017

Besluitenlijsten 2016

Besluitenlijst 1 (PDF, 93 kB) van de vergadering op 10 maart 2016
Besluitenlijst 2 (PDF, 120 kB) van de vergadering op 9 juni 2016
Besluitenlijst 3 (PDF, 125 kB) van de vergadering op 8 september 2016
Besluitenlijst 4 (PDF. 120 kB) van de vergadering op 17 november 2016

Besluitenlijsten 2015

Besluitenlijst 1 (PDF, 13 kB) van de vergadering op 5 maart 2015
Besluitenlijst 2 (PDF, 17 kB) van de vergadering op 11 juni 2015
Besluitenlijst 3 (PDF, 128 kB) van de vergadering op 24 september 2015
Besluitenlijst 4 (PDF, 18 kB) van de vergadering op 19 november 2015