Waarderingskamer

Vergaderingen Waarderingskamer

De Waarderingskamer komt vier keer per jaar bijeen. Op deze pagina vindt u het vergaderschema, de agenda van de meest recente of eerstvolgende vergadering en de besluitenlijsten van eerdere vergaderingen van de Waarderingskamer.

Agenda van de Waarderingskamervergadering 10 juni 2021

1.    Opening en mededelingen

Strategie gedeelte

2.  Verhouding Waarderingskamer tot no cure no pay behandeling bezwaren

     – voorlopige bevindingen nader onderzoek no cure no pay bezwaren (WK 21/2/2)

Inhoudelijk gedeelte

3.  Resultaten april inventarisatie (WK 21/2/3)

4.  Onderzoek tijdigheid afhandeling bezwaarschriften (WK 21/2/4)

5.  Voortgang project herwaarderen woningen op gebruiksoppervlakte (WK 21/2/5)

6.  Conceptbrief over kwaliteitszorg en toezicht geo-registraties (WK 21/2/6)

7.  Staat van de WOZ 2021 (WK 21/2/7)

8.  Voortgang gesprekken met Kadaster /Roadmap LV WOZ (WK 21/2/8)

9.  Voortgang en aanpak modernisering WOZ-taxatieverslag woningen WK 21/2/9)

10. Evaluatie openbaarheid WOZ-waarde woningen (WK 21/2/10)

11. VRLB als lid benoemen in Commissie Klankbord Waarderingskamer (WK 21/2/11)

12. Voorbereiding strategiedag Waarderingskamer 23 september 2021 (WK 21/2/12)

13. Vergaderdata 2022 (WK 21/2/13)

14. Verslag van de Waarderingskamer van 4 maart 2021 (WK 21/2/14)

15. Ingekomen en uitgegane stukken

  • Brief aan Noud Hooyman met reactie governance geo-basisregistraties (WK 21/2/15a)
  • Goedkeuring jaarverslag 2020 (WK 21/2/15b)
  • Goedkeuring begroting 2022 (WK 21/2/15c)
  • Resultaten flitspeiling en samenvattende Tam Tam (WK 21/2/15d)
  • Kamervragen over EBA-richtlijnen op taxaties (WK 21/2/15e)

16. Rondvraag en sluiting

Vergaderschema Waarderingskamer 2021

donderdag 4 maart 2021, aanvang: 10.30 uur
donderdag 10 juni 2021, aanvang: 14.00 uur 
donderdag 23 september 2021, aanvang: 10.00 uur
donderdag 18 november 2021, aanvang: 10.30 uur

Besluitenlijsten Waarderingskamer

Besluitenlijsten 2021

Besluitenlijst 1 (PDF, 35 kB) van de vergadering op 4 maart 2021

Besluitenlijst 2 (PDF, 140 kB) van de vergadering op 10 juni 2021

Besluitenlijsten 2020

Besluitenlijst 1 (PDF, 125 kB) van de vergadering op 5 maart 2020
Besluitenlijst 2 (PDF, 125 kB) van de vergadering op 4 juni 2020
Besluitenlijst 3 (PDF, 110 kB) van de vergadering op 24 september 2020
Besluitenlijst 4 (PDF, 130 kB) van de vergadering op 19 november 2020

Besluitenlijsten 2019

Besluitenlijst 1 (PDF, 130 kB) van de vergadering op 7 maart 2019
Besluitenlijst 2 (PDF, 125 kB) van de vergadering op 20 juni 2019
Besluitenlijst 3 (PDF, 125 kB) van de vergadering van 26 september 2019
Besluitenlijst 4 (PDF 105 kB) van de vergadering van 21 november 2019

Besluitenlijsten 2018

Besluitenlijst 1 (PDF, 90 kB) van de vergadering op 1 maart 2018
Besluitenlijst 2 (PDF, 110 kB) van de vergadering op 7 juni 2018
Besluitenlijst 3 (PDF, 125 kB) van de vergadering op 13 september 2018
Besluitenlijst 4 (PDF, 115 kB) van de vergadering op 22 november 2018

Besluitenlijsten 2017,

Besluitenlijst 1 (PDF, 32 kB) van de vergadering op 9 maart 2017
Besluitenlijst 2 (PDF, 20 kB) van de vergadering op 8 juni 2017
Besluitenlijst 3 (PDF 100 kB) van de vergadering op 21 september 2017
Besluitenlijst 4 (PDF 110 kB) van de vergadering op 23 november 2017

Besluitenlijsten 2016

Besluitenlijst 1 (PDF, 93 kB) van de vergadering op 10 maart 2016
Besluitenlijst 2 (PDF, 120 kB) van de vergadering op 9 juni 2016
Besluitenlijst 3 (PDF, 125 kB) van de vergadering op 8 september 2016
Besluitenlijst 4 (PDF. 120 kB) van de vergadering op 17 november 2016