Waarderingskamer

Vergaderingen Waarderingskamer

De Waarderingskamer komt vier keer per jaar bijeen. Op deze pagina vindt u het vergaderschema, de agenda van de meest recente of eerstvolgende vergadering en de besluitenlijsten van eerdere vergaderingen van de Waarderingskamer.

Agenda van de Waarderingskamervergadering 4 juni 2020

  1. Opening en mededelingen

Strategiegedeelte

  2. Voorbereiding Staat van de WOZ 2020 (WK 20/2/2)

Inhoudelijk gedeelte

  3. Effecten coronacrisis op WOZ-uitvoering (WK 2020/2/3)

  4. Vertrouwensonderzoek WOZ (WK 2020/2/4)

  5. Toekomst WOZ-waardeloket in relatie tot PDOK (WK 2020/2/5)

  6. Kwaliteitseisen objectafbakening WOZ in relatie tot energiebelastingen (WK 20/2/6)

  7 Themaonderzoek tijdigheid verzending beschikkingen en afhandeling bezwaren (WK 20/2/7)

  8. Omvang waardevermindering vastgestelde WOZ-waarden (WK 20/2/8)

  9. Bestuursreglement (WK 20/2/9)

10. Opvolging secretaris (WK 20/2/10)

11. 25 jaar WOZ (WK 20/2/11)

12. Huisvesting Waarderingskamer vanaf 2021 (WK 20/2/12)

13. Verslag Waarderingskamer van 5 maart 2020 (WK 20/2/13)

14. Ingekomen en uitgegane stukken

  • Brief financiering PDOK (WK 20/2/14a)
  • Rapportage Algemene Rekenkamer over financiering Kadaster (WK 20/2/14b)
  • Publicatie nieuwe versie Vraagbaak waardevaststelling(WK 20/2/14c)
  • Brief Raad voor de Rechtspraak over aansluiten op BR WOZ (WK 20/2/14d)
  • Publicatie Data Agenda Overheid 2020 2021 (WK 20/2/14e)
  • Publicatie kwaliteitsinformatie stelsel van basisregistraties (WK 20/2/14f)
  • Samenvatting internetmonitoring herwaarderingsperiode Tam Tam (WK 20/2/14g)
  • Inbreng Eerlijke WOZ voor onderzoek no cure no pay (WK 20/2/14h)
  • Kamervragen over omgaan reserve VvE bij WOZ-taxaties (WK 20/2/14i)
  • Verbod door rijksoverheid op gebruik Kaspersky software door ZBO's (WK 20/2/14j)

15. Rondvraag en sluiting

Vergaderschema Waarderingskamer 2020

donderdag 5 maart 2020, aanvang: 10.30 uur
donderdag 4 juni 2020, aanvang: 10.00 uur 
donderdag 24 september 2020, aanvang: 10.30 uur
donderdag 19 november 2020, aanvang: 13.00 uur

Besluitenlijsten Waarderingskamer

Besluitenlijsten 2020

Besluitenlijst 1 (PDF, 125 kB) van de vergadering op 5 maart 2020

Besluitenlijst 2 (PDF, 125 kB) van de vergadering op 4 juni 2020

Besluitenlijsten 2019

Besluitenlijst 1 (PDF, 130 kB) van de vergadering op 7 maart 2019
Besluitenlijst 2 (PDF, 125 kB) van de vergadering op 20 juni 2019
Besluitenlijst 3 (PDF, 125 kB) van de vergadering van 26 september 2019
Besluitenlijst 4 (PDF 105 kB) van de vergadering van 21 november 2019

Besluitenlijsten 2018

Besluitenlijst 1 (PDF, 90 kB) van de vergadering op 1 maart 2018
Besluitenlijst 2 (PDF, 110 kB) van de vergadering op 7 juni 2018
Besluitenlijst 3 (PDF, 125 kB) van de vergadering op 13 september 2018
Besluitenlijst 4 (PDF, 115 kB) van de vergadering op 22 november 2018

Besluitenlijsten 2017,

Besluitenlijst 1 (PDF, 32 kB) van de vergadering op 9 maart 2017
Besluitenlijst 2 (PDF, 20 kB) van de vergadering op 8 juni 2017
Besluitenlijst 3 (PDF 100 kB) van de vergadering op 21 september 2017
Besluitenlijst 4 (PDF 110 kB) van de vergadering op 23 november 2017

Besluitenlijsten 2016

Besluitenlijst 1 (PDF, 93 kB) van de vergadering op 10 maart 2016
Besluitenlijst 2 (PDF, 120 kB) van de vergadering op 9 juni 2016
Besluitenlijst 3 (PDF, 125 kB) van de vergadering op 8 september 2016
Besluitenlijst 4 (PDF. 120 kB) van de vergadering op 17 november 2016

Besluitenlijsten 2015

Besluitenlijst 1 (PDF, 13 kB) van de vergadering op 5 maart 2015
Besluitenlijst 2 (PDF, 17 kB) van de vergadering op 11 juni 2015
Besluitenlijst 3 (PDF, 128 kB) van de vergadering op 24 september 2015
Besluitenlijst 4 (PDF, 18 kB) van de vergadering op 19 november 2015