Waarderingskamer

Vergaderingen Waarderingskamer

De Waarderingskamer komt vier keer per jaar bijeen. Op deze pagina vindt u het vergaderschema, de agenda van de meest recente of eerstvolgende vergadering en de besluitenlijsten van eerdere vergaderingen van de Waarderingskamer.

Agenda van de Waarderingskamervergadering 23 september 2021

1.  Opening en mededelingen

Strategie gedeelte

2.  Toezicht op GEO-basisregistraties (WK 21/3/2)

3.  Bouwstenen voor kabinetsstandpunt WODC-rapport (WK 21/3/3)

Inhoudelijk gedeelte

4.  Voortgang gesprekken met het Kadaster (WK 21/3/4)

5.  Verzoek gemeente Hof van Twente over later beschikken in 2022 en uitstel voor de overgang naar gebruiksoppervlakte (WK 21/3/5)

6.  Halfjaarrapportage 2021 (WK 21/3/6)

7.  Voorbereiding werkplan 2022 (WK 21/3/7)

8.  Zelfevaluatie van de Waarderingkamer (WK 21/3/8)

9.  Verslag Waarderingskamer van 10 juni 2021 (WK 21/3/9)

10.  Ingekomen en uitgegane stukken

  • De Staat van de WOZ 2021 (WK 21/3/10a)
  • Inbreng Waarderingskamer consultatie wijziging Kadasterwet (WK 21/3/10b)
  • Position Paper Vereniging Rechtsbescherming Lokale Belastingen (WK 21/3/10c)
  • Brief taxatiebranche over desktop taxaties en modelmatige taxaties (WK 21/3/10d)
  • Coelo rapport afschaffen ozb-vrijstelling cultuurgrond (WK 21/3/10e)

11.  Rondvraag en sluiting

Vergaderschema Waarderingskamer 2021

donderdag 4 maart 2021, aanvang: 10.30 uur
donderdag 10 juni 2021, aanvang: 14.00 uur 
donderdag 23 september 2021, aanvang: 10.00 uur
donderdag 18 november 2021, aanvang: 10.30 uur

Besluitenlijsten Waarderingskamer

Besluitenlijsten 2021

Besluitenlijst 1 (PDF, 35 kB) van de vergadering op 4 maart 2021
Besluitenlijst 2 (PDF, 140 kB) van de vergadering op 10 juni 2021

Besluitenlijst 3 (PDF, 90 kB) van de vergadering op 23 september 2021

Besluitenlijsten 2020

Besluitenlijst 1 (PDF, 125 kB) van de vergadering op 5 maart 2020
Besluitenlijst 2 (PDF, 125 kB) van de vergadering op 4 juni 2020
Besluitenlijst 3 (PDF, 110 kB) van de vergadering op 24 september 2020
Besluitenlijst 4 (PDF, 130 kB) van de vergadering op 19 november 2020

Besluitenlijsten 2019

Besluitenlijst 1 (PDF, 130 kB) van de vergadering op 7 maart 2019
Besluitenlijst 2 (PDF, 125 kB) van de vergadering op 20 juni 2019
Besluitenlijst 3 (PDF, 125 kB) van de vergadering van 26 september 2019
Besluitenlijst 4 (PDF 105 kB) van de vergadering van 21 november 2019

Besluitenlijsten 2018

Besluitenlijst 1 (PDF, 90 kB) van de vergadering op 1 maart 2018
Besluitenlijst 2 (PDF, 110 kB) van de vergadering op 7 juni 2018
Besluitenlijst 3 (PDF, 125 kB) van de vergadering op 13 september 2018
Besluitenlijst 4 (PDF, 115 kB) van de vergadering op 22 november 2018

Besluitenlijsten 2017,

Besluitenlijst 1 (PDF, 32 kB) van de vergadering op 9 maart 2017
Besluitenlijst 2 (PDF, 20 kB) van de vergadering op 8 juni 2017
Besluitenlijst 3 (PDF 100 kB) van de vergadering op 21 september 2017
Besluitenlijst 4 (PDF 110 kB) van de vergadering op 23 november 2017