Waarderingskamer

Vergaderingen Waarderingskamer

De Waarderingskamer komt vier keer per jaar bijeen. Op deze pagina vindt u het vergaderschema, de agenda van de meest recente of eerstvolgende vergadering en de besluitenlijsten van eerdere vergaderingen van de Waarderingskamer.

Agenda van de Waarderingskamervergadering 5 maart 2020

  1. Opening en mededelingen

Strategiegedeelte

  2. Het stelsel van basisregistraties door de ogen van gemeenten (WK 20/1/2)

  3. Presentatie bestuurlijke toolbox (WK 20/1/3)

Reguliergedeelte

  4. Vaststellen jaarverslag, inclusief jaarrekening 2019 (WK 20/1/4)

  5. Aankondiging BZK facturering PDOK (WK 20/1/5)

  6. Vaststellen begroting 2021 (WK 20/1/6)

  7. Vooruitblik meerjarige ontwikkelingen LV WOZ (WK 20/1/7)

  8. Versleuteling van persoonsgegevens in basisregistraties (WK 20/1/8)

  9. Stand van zaken bekendmaking WOZ-waarden (WK 20/1/9)

10. Invloed aanwezige reserve VvE op WOZ-taxaties (WK 20/1/10)

11. Twee WOZ-beschikkingen voor subject die eigenaar en gebruiker is (WK 20/1/11)

12. Symposium 25 jaar WOZ (WK 20/1/12)

13. (Principe)besluit aanstelling nieuwe secretaris (WK 20/1/13)

14. Verslag Waarderingskamer 21 november 2019 (WK 20/1/14)

15. Ingekomen en uitgegane stukken

  • a. Goedkeuring bijgestelde begroting 2020 WK 20/1/15a)
  • b. Brief aan de waterschappen over stoppen Stuf-WOZ bestanden (WK 20/1/15b)
  • c. Brief aan BsGW over lokale lastenmeter (WK 20/1/15c)
  • d. Gebruik Basisregistratie WOZ door de rechterlijke macht (WK 20/1/15d)

16. Rondvraag en sluiting

Vergaderschema Waarderingskamer 2020

donderdag 5 maart 2020, aanvang: 10.30 uur
donderdag 4 juni 2020, aanvang: 10.00 uur 
donderdag 24 september 2020, aanvang: 10.30 uur
donderdag 19 november 2020, aanvang: 13.00 uur

Besluitenlijsten Waarderingskamer

Besluitenlijsten 2020

Besluitenlijst 1 (PDF, 125 kB) van de vergadering op 5 maart 2020

Besluitenlijsten 2019

Besluitenlijst 1 (PDF, 130 kB) van de vergadering op 7 maart 2019
Besluitenlijst 2 (PDF, 125 kB) van de vergadering op 20 juni 2019
Besluitenlijst 3 (PDF, 125 kB) van de vergadering van 26 september 2019
Besluitenlijst 4 (PDF 105 kB) van de vergadering van 21 november 2019

Besluitenlijsten 2018

Besluitenlijst 1 (PDF, 90 kB) van de vergadering op 1 maart 2018
Besluitenlijst 2 (PDF, 110 kB) van de vergadering op 7 juni 2018
Besluitenlijst 3 (PDF, 125 kB) van de vergadering op 13 september 2018
Besluitenlijst 4 (PDF, 115 kB) van de vergadering op 22 november 2018

Besluitenlijsten 2017,

Besluitenlijst 1 (PDF, 32 kB) van de vergadering op 9 maart 2017
Besluitenlijst 2 (PDF, 20 kB) van de vergadering op 8 juni 2017
Besluitenlijst 3 (PDF 100 kB) van de vergadering op 21 september 2017
Besluitenlijst 4 (PDF 110 kB) van de vergadering op 23 november 2017

Besluitenlijsten 2016

Besluitenlijst 1 (PDF, 93 kB) van de vergadering op 10 maart 2016
Besluitenlijst 2 (PDF, 120 kB) van de vergadering op 9 juni 2016
Besluitenlijst 3 (PDF, 125 kB) van de vergadering op 8 september 2016
Besluitenlijst 4 (PDF. 120 kB) van de vergadering op 17 november 2016

Besluitenlijsten 2015

Besluitenlijst 1 (PDF, 13 kB) van de vergadering op 5 maart 2015
Besluitenlijst 2 (PDF, 17 kB) van de vergadering op 11 juni 2015
Besluitenlijst 3 (PDF, 128 kB) van de vergadering op 24 september 2015
Besluitenlijst 4 (PDF, 18 kB) van de vergadering op 19 november 2015