Waarderingskamer

Vergaderingen Waarderingskamer

De Waarderingskamer komt vier keer per jaar bijeen. Op deze pagina vindt u het vergaderschema, de agenda van de meest recente of eerstvolgende vergadering en de besluitenlijsten van eerdere vergaderingen van de Waarderingskamer.

Agenda van de Waarderingskamervergadering 4 maart 2021

1.    Opening en mededelingen

Strategie gedeelte
2.    Eerste 100 dagen Linda Hennink (WK 21/1/2)
3.    Strategie Toezicht en Governance Geo-Basisregistraties (WK 21/1/3)

Inhoudelijk gedeelte
4.    Vaststellen jaarverslag, inclusief jaarrekening 2020 (WK 21/1/4)
5.    Vaststellen begroting 2022 (WK 21/1/5)
6.    Terugkoppeling overleg met staatssecretaris op 4 februari 2021 (WK 21/1/6)
7.    Voortgang gesprekken met Kadaster (WK 21/1/7)
8.    WODC rapport no-cure-no-pay-bezwaren tegen WOZ-waarden (WK 21/1/8)
9.    Stand van zaken herwaardering naar waardepeildatum 1 januari 2020 (WK 21/1/9)
10.    Overgang naar waarderen met gebruikmaking van de gebruiksoppervlakte (WK 21/1/10)
11.    Verslag bijeenkomst Waarderingskamer van 19 november 2020 (WK 21/1/11)
12.    Ingekomen en uitgegane stukken

  • Goedkeuring bijgestelde begroting 2021 (WK 21/1/12a)
  • Kennisgeving Ombudsman klacht dhr. Lebbink (WK 21/1/12b)
  • Brief Min BZK  - Voortgang en ontwikkelingen op gebied van taxaties voor woningaankoop (WK 21/1/12c)

13.    Rondvraag en sluiting

 

Vergaderschema Waarderingskamer 2021

donderdag 4 maart 2021, aanvang: 10.30 uur
donderdag 10 juni 2021, aanvang: 10.30 uur 
donderdag 23 september 2021, aanvang: 10.00 uur
donderdag 18 november 2021, aanvang: 10.30 uur

Besluitenlijsten Waarderingskamer

Besluitenlijsten 2021

Besluitenlijst 1 (PDF, 35 kB) van de vergadering op 4 maart 2021

Besluitenlijsten 2020

Besluitenlijst 1 (PDF, 125 kB) van de vergadering op 5 maart 2020
Besluitenlijst 2 (PDF, 125 kB) van de vergadering op 4 juni 2020
Besluitenlijst 3 (PDF, 110 kB) van de vergadering op 24 september 2020
Besluitenlijst 4 (PDF, 130 kB) van de vergadering op 19 november 2020

Besluitenlijsten 2019

Besluitenlijst 1 (PDF, 130 kB) van de vergadering op 7 maart 2019
Besluitenlijst 2 (PDF, 125 kB) van de vergadering op 20 juni 2019
Besluitenlijst 3 (PDF, 125 kB) van de vergadering van 26 september 2019
Besluitenlijst 4 (PDF 105 kB) van de vergadering van 21 november 2019

Besluitenlijsten 2018

Besluitenlijst 1 (PDF, 90 kB) van de vergadering op 1 maart 2018
Besluitenlijst 2 (PDF, 110 kB) van de vergadering op 7 juni 2018
Besluitenlijst 3 (PDF, 125 kB) van de vergadering op 13 september 2018
Besluitenlijst 4 (PDF, 115 kB) van de vergadering op 22 november 2018

Besluitenlijsten 2017,

Besluitenlijst 1 (PDF, 32 kB) van de vergadering op 9 maart 2017
Besluitenlijst 2 (PDF, 20 kB) van de vergadering op 8 juni 2017
Besluitenlijst 3 (PDF 100 kB) van de vergadering op 21 september 2017
Besluitenlijst 4 (PDF 110 kB) van de vergadering op 23 november 2017

Besluitenlijsten 2016

Besluitenlijst 1 (PDF, 93 kB) van de vergadering op 10 maart 2016
Besluitenlijst 2 (PDF, 120 kB) van de vergadering op 9 juni 2016
Besluitenlijst 3 (PDF, 125 kB) van de vergadering op 8 september 2016
Besluitenlijst 4 (PDF. 120 kB) van de vergadering op 17 november 2016