Waarderingskamer

Vergaderingen Waarderingskamer

De Waarderingskamer komt vier keer per jaar bijeen. Op deze pagina vindt u het vergaderschema, de agenda van de meest recente of eerstvolgende vergadering en de besluitenlijsten van eerdere vergaderingen van de Waarderingskamer.

Agenda van de Waarderingskamervergadering 26 september 2019

1. Opening en mededelingen

Strategiegedeelte

2. Doelstellingen toezichtstrategie 2020 - 2025 (WK 19/3/2)

Regulier gedeelte

3. Halfjaarrapportage 2019 (WK 19/3/3)

4. Voorbereiding werkplan 2020 (WK 19/3/4)

5. Contouren bijstelling begroting 2020 (WK 19/3/5)

6. Opvolging secretaris in 2020 (WK 19/3/6)

7. 25 jaar WOZ in 2020 (WK 19/3/7)

8. Beleidsvisie Samenhangende objectenregistratie (WK 19/3/8)

9. Vergaderschema 2020 (WK 19/3/9)

10. Verslag Waarderingskamer van 20 juni 2019 (WK 19/3/10)

11. Ingekomen en uitgegane stukken

  • Offerte en opdracht jaarrekeningcontrole (WK 19/3/11a)
  • Brief minister voor rechtsbescherming inzake onderzoek NCNP (WK 19/3/11b)
  • Artikel Binnenlands Bestuur over AI toepassing bij WOZ (WK 19/3/11c)
  • Brief aan TK over Regie op gegevens (WK 19/3/11d)
  • Onderzoek Algemene Rekenkamer over basisregistraties (WK 19/3/11e)
  • Brief Jan IJzerman over einde adviserend lidmaatschap (WK 19/3/11f)
  • HR: opheffen gebrek rechtsbescherming derde belanghebbende (WK 19/3/11g)
  • Artikel over no cure no pay - Onderzoeksplatform Follow the Money (WK 19/3/11h)
  • Brief college van B&W van Rotterdam (WK 19/3/11i)

12. Rondvraag en sluiting

Vergaderschema Waarderingskamer 2019

donderdag 7 maart 2019, aanvang: 10.30 uur
donderdag 20 juni 2019, aanvang: 10.00 uur
donderdag 26 september 2019, aanvang: 10.30 uur
donderdag 21 november 2019, aanvang: 10.30 uur

Besluitenlijsten Waarderingskamer

Besluitenlijsten 2019

Besluitenlijst 1 (PDF, 130 kB) van de vergadering op 7 maart 2019
Besluitenlijst 2 (PDF, 125 kB) van de vergadering op 20 juni 2019

Besluitenlijst 3 (PDF, 125 kB) van de vergadering van 26 september 2019

Besluitenlijsten 2018

Besluitenlijst 1 (PDF, 90 kB) van de vergadering op 1 maart 2018
Besluitenlijst 2 (PDF, 110 kB) van de vergadering op 7 juni 2018
Besluitenlijst 3 (PDF, 125 kB) van de vergadering op 13 september 2018
Besluitenlijst 4 (PDF, 115 kB) van de vergadering op 22 november 2018

Besluitenlijsten 2017,

Besluitenlijst 1 (PDF, 32 kB) van de vergadering op 9 maart 2017
Besluitenlijst 2 (PDF, 20 kB) van de vergadering op 8 juni 2017
Besluitenlijst 3 (PDF 100 kB) van de vergadering op 21 september 2017
Besluitenlijst 4 (PDF 110 kB) van de vergadering op 23 november 2017

Besluitenlijsten 2016

Besluitenlijst 1 (PDF, 93 kB) van de vergadering op 10 maart 2016
Besluitenlijst 2 (PDF, 120 kB) van de vergadering op 9 juni 2016
Besluitenlijst 3 (PDF, 125 kB) van de vergadering op 8 september 2016
Besluitenlijst 4 (PDF. 120 kB) van de vergadering op 17 november 2016

Besluitenlijsten 2015

Besluitenlijst 1 (PDF, 13 kB) van de vergadering op 5 maart 2015
Besluitenlijst 2 (PDF, 17 kB) van de vergadering op 11 juni 2015
Besluitenlijst 3 (PDF, 128 kB) van de vergadering op 24 september 2015
Besluitenlijst 4 (PDF, 18 kB) van de vergadering op 19 november 2015

Besluitenlijsten 2014

Besluitenlijst 1 (PDF, 12 kB) van de vergadering op 7 maart 2014
Besluitenlijst 2 (PDF, 11 kB) van de vergadering op 12 juni 2014
Besluitenlijst 3 (PDF, 12 kB) van de vergadering op 25 september 2014
Besluitenlijst 4 (PDF, 13 kB) van de vergadering op 20 november 2014