Waarderingskamer

Vergaderingen Waarderingskamer

De Waarderingskamer komt vier keer per jaar bijeen. Op deze pagina vindt u het vergaderschema, de agenda van de meest recente of eerstvolgende vergadering en de besluitenlijsten van eerdere vergaderingen van de Waarderingskamer.

Agenda van de Waarderingskamervergadering 22 november 2018

1. Opening en mededelingen

Strategiedeel
2. Toekomst toezicht op basisregistraties (WK 18/4/2)

Inhoudelijk deel
3. Vaststelling werkplan 2019 (WK 18/4/3)

4. Bijstelling begroting 2019 (WK 18/4/4)

5. Dienstniveau-overeenkomst beheer LV WOZ door Kadaster (WK 18/4/5)

6. Meerjarenbegroting LV WOZ 2019-2023 (WK 18/4/6)

7. Meerjarenbegroting Waarderingskamer 2019-2023 (WK 18/4/7)

8. Stand voorbereiding bekend maken WOZ-waarden 2019 (WK 18/4/8)

9. Terugkoppeling Bestuurlijk Overleg WOZ (mondeling)

10. Terugkoppeling gesprek met Autoriteit persoonsgegevens (WK 18/4/10)

11. Ontwikkelingen WOZ-examens (WK 18/4/11)

12. Verlenging Convenant Sectormodel WOZ (WK 18/4/12)

13. Gebruik WOZ-waarden bij huurbeleid vrije sector (WK 18/4/13)

14. Maatschappelijke discussie over zonnepanelen in WOZ-waarde (WK 18/4/14)

15. Aanzet discussie andere opzet onderbouwing WOZ-waarde woningen (WK 8/4/15)

16. Verslag Waarderingskamer van 13 september 2018 (WK 18/4/16)

17. Ingekomen en uitgegane stukken

 • Duurzame alternatieven in lokale heffingen: modelverordeningen (WK 18/4/17a)
 • Vervolgonderzoek Algemene Rekenkamer over basisregistraties (WK 18/4/17b)
 • Kamervragen met antwoord over no cure no pay in de WOZ (WK 18/4/17c)
 • Kamervragen met antwoord over stijging huizenprijzen (WK 18/4/17d)
 • Kamervragen over gemeenten met onvoldoende WOZ-uitvoering (WK 18/4/17e)
 • Kamervragen over gesjoemel met energie-indexen (WK 18/4/17f)
 • Brief aan Rotterdam over verzenden WOZ-beschikkingen 2018 (WK 18/4/17g)
 • Rapportage CBS over kwaliteitsmeting stelsel van basisregistraties (WK 18/4/17h)
 • Reactie BZK functioneren Digilevering en Digimelding (WK 18/4/17i)
 • Aanvraag kredietfaciliteit (WK 18/4/17j)
 • Baseline Informatieveiligheid Waarderingskamer (WK 18/4/17k)

18. Rondvraag en sluiting

Vergaderschema Waarderingskamer 2019

donderdag 7 maart 2019, aanvang: 10.30 uur
donderdag 20 juni 2019, aanvang: 10.00 uur
donderdag 26 september 2019, aanvang: 10.30 uur
donderdag 21 november 2019, aanvang: 10.30 uur

Besluitenlijsten Waarderingskamer

Besluitenlijsten 2018

Besluitenlijst 1 (PDF, 90 kB) van de vergadering op 1 maart 2018
Besluitenlijst 2 (PDF, 110 kB) van de vergadering op 7 juni 2018
Besluitenlijst 3 (PDF, 125 kB) van de vergadering op 13 september 2018

Besluitenlijst 4 (PDF, 115 kB) van de vergadering op 22 november 2018

Besluitenlijsten 2017,

Besluitenlijst 1 (PDF, 32 kB) van de vergadering op 9 maart 2017
Besluitenlijst 2 (PDF, 20 kB) van de vergadering op 8 juni 2017
Besluitenlijst 3 (PDF 100 kB) van de vergadering op 21 september 2017
Besluitenlijst 4 (PDF 110 kB) van de vergadering op 23 november 2017

Besluitenlijsten 2016

Besluitenlijst 1 (PDF, 93 kB) van de vergadering op 10 maart 2016
Besluitenlijst 2 (PDF, 120 kB) van de vergadering op 9 juni 2016
Besluitenlijst 3 (PDF, 125 kB) van de vergadering op 8 september 2016
Besluitenlijst 4 (PDF. 120 kB) van de vergadering op 17 november 2016

Besluitenlijsten 2015

Besluitenlijst 1 (PDF, 13 kB) van de vergadering op 5 maart 2015
Besluitenlijst 2 (PDF, 17 kB) van de vergadering op 11 juni 2015
Besluitenlijst 3 (PDF, 128 kB) van de vergadering op 24 september 2015
Besluitenlijst 4 (PDF, 18 kB) van de vergadering op 19 november 2015

Besluitenlijsten 2014

Besluitenlijst 1 (PDF, 12 kB) van de vergadering op 7 maart 2014
Besluitenlijst 2 (PDF, 11 kB) van de vergadering op 12 juni 2014
Besluitenlijst 3 (PDF, 12 kB) van de vergadering op 25 september 2014
Besluitenlijst 4 (PDF, 13 kB) van de vergadering op 20 november 2014