Waarderingskamer

Vergaderingen Waarderingskamer

De Waarderingskamer komt vier keer per jaar bijeen. Op deze pagina vindt u het vergaderschema, de agenda van de meest recente of eerstvolgende vergadering en de besluitenlijsten van eerdere vergaderingen van de Waarderingskamer.

Agenda van de Waarderingskamervergadering 21 november 2019

  1. Opening en mededelingen

Strategiegedeelte

  2. Samenhangende objectenregistratie en de betekenis voor WOZ-uitvoering (WK 19/4/2)

Regulier gedeelte

  3. Communicatie over investeringsagenda (WK 19/4/3)

  4. Richtlijn betrekken andere belanghebbenden in de bezwaarfase (WK 19/4/4)

  5. 25 jaar WOZ in 2020 (WK 19/4/5)

  6. Vaststelling toezichtstrategie 2020-2025 (WK 19/4/6)

  7. Vaststelling werkplan 2020 (WK 19/4/7)

  8. Bijstelling begroting 2020 (WK 19/4/8)

  9. Vaststelling meerjarenbegroting Waarderingskamer en LV WOZ (WK 19/4/9)

10. Opvolging secretaris in 2020 (WK 19/4/10)

11. Rechtsbescherming objectafbakening WOZ in kader Elektriciteitswet (WK 19/4/11)

12. Objectafbakening energiedistributienetwerken in 2020 (WK 19/4/12)

13. Resultaten oktoberinventarisatie (WK 19/4/13)

14. Follow up informatieveiligheid (WK 19/4/14)

15. Verslag Waarderingskamer van 26 september 2019 (WK 19/4/15)

16. Ingekomen en uitgegane stukken

  • Kamerbrief over onderzoek no cure no pay (WK 19/4/16a)
  • Antwoorden over vragen LV WOZ bij behandeling Belastingplan (WK 19/4/16b)
  • Kamerbrief over compensatie aardbevingsschade (WK 19/4/16c)

17. Rondvraag en sluiting

Vergaderschema Waarderingskamer 2020

donderdag 5 maart 2020, aanvang: 10.30 uur
donderdag 4 juni 2020, aanvang: 10.00 uur
donderdag 24 september 2020, aanvang: 10.30 uur
donderdag 19 november 2020, aanvang: 13.00 uur

Besluitenlijsten Waarderingskamer

Besluitenlijsten 2019

Besluitenlijst 1 (PDF, 130 kB) van de vergadering op 7 maart 2019
Besluitenlijst 2 (PDF, 125 kB) van de vergadering op 20 juni 2019
Besluitenlijst 3 (PDF, 125 kB) van de vergadering van 26 september 2019

Besluitenlijst 4 (PDF 105 kB) van de vergadering van 21 november 2019

Besluitenlijsten 2018

Besluitenlijst 1 (PDF, 90 kB) van de vergadering op 1 maart 2018
Besluitenlijst 2 (PDF, 110 kB) van de vergadering op 7 juni 2018
Besluitenlijst 3 (PDF, 125 kB) van de vergadering op 13 september 2018
Besluitenlijst 4 (PDF, 115 kB) van de vergadering op 22 november 2018

Besluitenlijsten 2017,

Besluitenlijst 1 (PDF, 32 kB) van de vergadering op 9 maart 2017
Besluitenlijst 2 (PDF, 20 kB) van de vergadering op 8 juni 2017
Besluitenlijst 3 (PDF 100 kB) van de vergadering op 21 september 2017
Besluitenlijst 4 (PDF 110 kB) van de vergadering op 23 november 2017

Besluitenlijsten 2016

Besluitenlijst 1 (PDF, 93 kB) van de vergadering op 10 maart 2016
Besluitenlijst 2 (PDF, 120 kB) van de vergadering op 9 juni 2016
Besluitenlijst 3 (PDF, 125 kB) van de vergadering op 8 september 2016
Besluitenlijst 4 (PDF. 120 kB) van de vergadering op 17 november 2016

Besluitenlijsten 2015

Besluitenlijst 1 (PDF, 13 kB) van de vergadering op 5 maart 2015
Besluitenlijst 2 (PDF, 17 kB) van de vergadering op 11 juni 2015
Besluitenlijst 3 (PDF, 128 kB) van de vergadering op 24 september 2015
Besluitenlijst 4 (PDF, 18 kB) van de vergadering op 19 november 2015