Waarderingskamer

Vergaderingen Waarderingskamer

De Waarderingskamer komt vier keer per jaar bijeen. Op deze pagina vindt u het vergaderschema, de agenda van de meest recente of eerstvolgende vergadering en de besluitenlijsten van eerdere vergaderingen van de Waarderingskamer.

Agenda van de Waarderingskamervergadering 18 november 2021

 

    1.  Opening en mededelingen

Strategie gedeelte

    2. Communicatie Waarderingskamer begin 2022

Inhoudelijk gedeelte

    3. Meerjarenbegroting LV WOZ en WOZ-waardeloket

    4. Vaststellen Werkplan 2022

    5. Vaststellen bijstelling begroting 2022

    6. Contouren meerjarenbegroting 2023 – 2027

    7. Rapportage oktoberinventarisatie

    8. Voorbereiding ronde-tafelbijeenkomsten over no-cure-no-pay in de WOZ

    9. Ervaringen WOZ-waardeloket en discussie uitbreiding openbaarheid WOZ

  10.Verslag Waarderingskamer van 23 september 2021

  11. Ingekomen en uitgegane stukken

  1. Kamerbrief 21 september 2021 "Uitkomsten onderzoeken naar huurprijsregulering"
  2. Rapportage Meldpunt fouten in overheidsregistraties
  3. Toekomstbeeld stelsel van basisregistraties

  12.Rondvraag en sluiting

Vergaderschema Waarderingskamer 2022

donderdag 10 maart 2022, aanvang: 15.00 uur
donderdag 16 juni 2022, aanvang: 10.00 uur 
donderdag 22 september 2022, aanvang: 15.00 uur
donderdag 17 november 2022, aanvang: 15.00 uur

Besluitenlijsten Waarderingskamer

Besluitenlijsten 2021

Besluitenlijst 1 (PDF, 35 kB) van de vergadering op 4 maart 2021
Besluitenlijst 2 (PDF, 140 kB) van de vergadering op 10 juni 2021
Besluitenlijst 3 (PDF, 90 kB) van de vergadering op 23 september 2021

Besluitenlijst 4 (PDF, 90 kB) van de vergadering van 18 november 2021

Besluitenlijsten 2020

Besluitenlijst 1 (PDF, 125 kB) van de vergadering op 5 maart 2020
Besluitenlijst 2 (PDF, 125 kB) van de vergadering op 4 juni 2020
Besluitenlijst 3 (PDF, 110 kB) van de vergadering op 24 september 2020
Besluitenlijst 4 (PDF, 130 kB) van de vergadering op 19 november 2020

Besluitenlijsten 2019

Besluitenlijst 1 (PDF, 130 kB) van de vergadering op 7 maart 2019
Besluitenlijst 2 (PDF, 125 kB) van de vergadering op 20 juni 2019
Besluitenlijst 3 (PDF, 125 kB) van de vergadering van 26 september 2019
Besluitenlijst 4 (PDF 105 kB) van de vergadering van 21 november 2019

Besluitenlijsten 2018

Besluitenlijst 1 (PDF, 90 kB) van de vergadering op 1 maart 2018
Besluitenlijst 2 (PDF, 110 kB) van de vergadering op 7 juni 2018
Besluitenlijst 3 (PDF, 125 kB) van de vergadering op 13 september 2018
Besluitenlijst 4 (PDF, 115 kB) van de vergadering op 22 november 2018

Besluitenlijsten 2017,

Besluitenlijst 1 (PDF, 32 kB) van de vergadering op 9 maart 2017
Besluitenlijst 2 (PDF, 20 kB) van de vergadering op 8 juni 2017
Besluitenlijst 3 (PDF 100 kB) van de vergadering op 21 september 2017
Besluitenlijst 4 (PDF 110 kB) van de vergadering op 23 november 2017