Waarderingskamer

Vergaderingen Waarderingskamer

De Waarderingskamer komt vier keer per jaar bijeen. Op deze pagina vindt u het vergaderschema, de agenda van de meest recente of eerstvolgende vergadering en de besluitenlijsten van eerdere vergaderingen van de Waarderingskamer.

Agenda van de Waarderingskamervergadering 7 maart 2019

1. Opening en mededelingen

Strategiedeel

2. Bespreking concept-advies georegistraties (WK 19/1/2a)

Inhoudelijk deel

3. Vaststelling jaarverslag 2018 (WK 19/1/3a)

4. Vaststelling begroting 2020 (WK 19/1/4)

5.    Bespreking concept-wetsvoorstel Wet verbetering rechtsbescherming WOZ (WK 19/1/5a)

6.    Evaluatie gevolgen BRK-levering als gevolg invoering KOERS (WK 19/1/6)

7.    Beleidsvragen levering resterende historie aan de LV WOZ (WK 19/1/7)

8.    Onderzoek gebruik WOZ-waarde bij de regeling voor waardedaling van woningen als gevolg van aardbevingsschade (WK 19/1/8)

9.    Verslag van de vergadering van 22 november 2019 (WK 19/1/9)

10.    Ingekomen en uitgegane stukken

 • Benoemingsbesluit leden Waarderingskamer 31 december 2018 (WK 19/1/10a)
 • Goedkeuring bijgestelde begroting 2018 (WK 19/1/10b)
 • Goedkeuring bijgestelde begroting 2019 (WK 19/1/10c)
 • Overzicht waardeontwikkeling woningen 2017-2018 (WK 19/1/10d)
 • Verslag vervolggesprek autoriteit persoonsgegevens 19 dec. 2018 (WK 19/1/10e)
 • DNO-rapportage LV WOZ (WK 19/1/10f)
 • Opdrachtbrief voor LV WOZ 2019 (WK 19/1/10g)
 • (Aangenomen) motie over zonnepanelen in de OZB (WK1 19/1/10h)
 • Kamervragen over zonnepanelen in de OZB (WK 19/1/10i)
 • Kamervragen over gesjoemel met energie-indexen (WK 19/1/10j)
 • Kamervragen over WOZ-waarde in huurpuntenstelsel (WK 19/1/10k)
 • Kamerbrief: Integrale visie op de woningmarkt (WK 19/1/10l)
 • TamTam Beeldvorming over WOZ in (sociale) media (WK 19/1/10m) 

11.    Rondvraag en sluiting

Vergaderschema Waarderingskamer 2019

donderdag 7 maart 2019, aanvang: 10.30 uur
donderdag 20 juni 2019, aanvang: 10.00 uur
donderdag 26 september 2019, aanvang: 10.30 uur
donderdag 21 november 2019, aanvang: 10.30 uur

Besluitenlijsten Waarderingskamer

Besluitenlijsten 2018

Besluitenlijst 1 (PDF, 130 kB) van de vergadering op 7 maart 2019

Besluitenlijsten 2018

Besluitenlijst 1 (PDF, 90 kB) van de vergadering op 1 maart 2018
Besluitenlijst 2 (PDF, 110 kB) van de vergadering op 7 juni 2018
Besluitenlijst 3 (PDF, 125 kB) van de vergadering op 13 september 2018
Besluitenlijst 4 (PDF, 115 kB) van de vergadering op 22 november 2018

Besluitenlijsten 2017,

Besluitenlijst 1 (PDF, 32 kB) van de vergadering op 9 maart 2017
Besluitenlijst 2 (PDF, 20 kB) van de vergadering op 8 juni 2017
Besluitenlijst 3 (PDF 100 kB) van de vergadering op 21 september 2017
Besluitenlijst 4 (PDF 110 kB) van de vergadering op 23 november 2017

Besluitenlijsten 2016

Besluitenlijst 1 (PDF, 93 kB) van de vergadering op 10 maart 2016
Besluitenlijst 2 (PDF, 120 kB) van de vergadering op 9 juni 2016
Besluitenlijst 3 (PDF, 125 kB) van de vergadering op 8 september 2016
Besluitenlijst 4 (PDF. 120 kB) van de vergadering op 17 november 2016

Besluitenlijsten 2015

Besluitenlijst 1 (PDF, 13 kB) van de vergadering op 5 maart 2015
Besluitenlijst 2 (PDF, 17 kB) van de vergadering op 11 juni 2015
Besluitenlijst 3 (PDF, 128 kB) van de vergadering op 24 september 2015
Besluitenlijst 4 (PDF, 18 kB) van de vergadering op 19 november 2015

Besluitenlijsten 2014

Besluitenlijst 1 (PDF, 12 kB) van de vergadering op 7 maart 2014
Besluitenlijst 2 (PDF, 11 kB) van de vergadering op 12 juni 2014
Besluitenlijst 3 (PDF, 12 kB) van de vergadering op 25 september 2014
Besluitenlijst 4 (PDF, 13 kB) van de vergadering op 20 november 2014