Waarderingskamer

Project gebruiksoppervlakte woningen voor WOZ-taxaties

Eind 2016 is het project "Gebruiksoppervlakte woningen voor WOZ-taxaties gestart". Het uitgangspunt van dit project is dat gemeenten de vijf jaren 2017 tot en met 2021 zouden gebruiken om van alle woningen een nauwkeurige, gecontroleerde en voldoende gedetailleerde gebruiksoppervlakte vast te leggen. Deze gebruiksoppervlakte zou dan gebruikt kunnen worden voor het uitvoeren van de WOZ-taxaties. Door de overgangsperiode van vijf jaar kunnen dan in 2022 alle WOZ-waarden (naar de waardepeildatum 1 januari 2021) gebaseerd zijn op de gebruiksoppervlakte. Dit is een belangrijke stap in het bereiken van meer uniformiteit in de WOZ-taxaties, maar is ook een belangrijke stap in meer uniforme registratie van kenmerken van woningen binnen de gehele overheidsinformatie. Daarom is dit project ook één van de stappen in de richting van een "samenhangende objectenregistratie".

Oplevering gebruiksoppervlakten voor WOZ-taxaties

Uiterlijk in 2021 moeten alle gemeenten de gebruiksoppervlakte gebruiken voor de WOZ-taxaties naar de waardepeildatum 1 januari 2021 (WOZ-beschikkingen voor 2022). Nu zijn de meeste gemeenten nog bezig met het verzamelen, controleren en registreren van deze gebruiksoppervlakten van (WOZ-deelobjecten bij) woningen. De meeste van deze gemeenten zullen tot 2021 nodig hebben om de overgang te maken. Aan de andere kant zijn er ook gemeenten die het project al (nagenoeg) afgerond hebben en starten met gebruik van de gegevens in het taxatiemodel.

Wanneer de gebruiksoppervlakte op adequate wijze (per WOZ-deelobject) is geregistreerd in de WOZ-administratie is het wenselijk om eerst een oordeel te vormen over de kwaliteit van deze oppervlaktegegevens, voordat men daadwerkelijk het taxatiemodel gaat inrichten op basis van de gebruiksoppervlakte. Deze kwaliteitsmeting kan in beginsel gedaan worden net als een reguliere kwaliteitsmeting van objectkenmerken aan de hand van het beoordelingsprotocol objectkenmerken.

Maar omdat de geregistreerde gebruiksoppervlakte voorkomen uit een inwinproject waarin in de regel meerdere vormen van meten van de gebruiksoppervlakte zijn gebruikt en deze verschillende meetmethoden ook zijn gebruikt om de kwaliteit te waarborgen, doet een reguliere controle aan de hand van het beoordelingsprotocol geen recht aan de verschillende stappen bij de obergang naar gebruiksoppervlakte. Daarom is logischer om voor deze toepassing niet aan de hand van een "beoordelingsprotocol" te werken, maar aan de hand van een "opleverdocument".

Bijgevoegd is het opleverdocument (versie 31 maart 2021) (206 kB) aan de hand waarvan de beoordeling van de kwaliteit van de gebruiksoppervlakten kan plaatsvinden. Aan de hand van de gebruikservaringen zal dit document de komende periode mogelijk nog aangepast worden. Suggesties voor verbetering kunt u richten aan info@waarderingskamer.nl