Waarderingskamer

Vragen over de effecten van de overgang naar gebruiksoppervlakte op het taxeren?

Hoe moeten we bij de taxatie omgaan met woningen waarbij sprake is van een verschil in inhoud, maar waarbij gebruiksoppervlakte gelijk is?

Bij de taxatie van woningen speelt niet alleen de vergelijking op basis van gebruiksoppervlakte een rol. De gebruiksoppervlakte is weliswaar belangrijk, maar er zijn meer kenmerken van belang. Type woning, bouwjaar, locatie zijn ook een aantal andere belangrijke kenmerken.

Indien uit de marktanalyse blijkt dat er sprake is van een verschil in waarde tussen de verschillende woningen met dezelfde gebruiksoppervlakte dan zal dit verschil in één van de andere elementen tot uitdrukking moeten komen. Bijvoorbeeld luxere woningen hebben veelal een hoger plafond, dan eenvoudigere woningen bijvoorbeeld in de sociale sector. De luxere woning zal dan bij dezelfde gebruiksoppervlakte meer kubieke meters inhoud hebben. Dit verschil tussen "luxe" en "eenvoudig" werd dus in het het taxeren op basis van bruto inhoud impliciet in de waarde tot uiting gebracht. Bij het taxaren op basis van de gebruiksoppervlakte zal dit echt vastgelegd moeten worden in een objectkenmerk "kwaliteit".