Waarderingskamer

Convenant WOZ-ICT standaarden

Op 28 juni 2019 hebben 34 partijen het Convenant Samenwerking WOZ-ICT standaarden (PDF 150 kB) ondertekend.

Het convenant beschrijft de uitgangspunten die partijen hanteren bij het maken van afspraken over de informatieuitwisseling in het kader van de WOZ-uitvoering. Deze afspraken zijn van belang voor gestandaardiseerde, doelmatige en veilige uitwisseling van gegevens in deze keten gericht op zorgvuldige WOZ-taxaties en zorgvuldig gebruik van deze WOZ-taxaties door diverse partijen. 

Het nieuwe convenant staat in het licht van belangrijke ontwikkelingen binnen de informatie-architectuur van de overheid: de doorontwikkeling van een aantal basisregistraties naar een samenhangende objectenregistratie en common ground. In de komende periode zullen de convenantpartijen samenwerken om deze nieuwe doelstellingen te bewerkstelligen.

Het in 2008 gesloten Convenant Sectormodel WOZ is een goede basis geweest voor samenwerking tussen partijen en deze samenwerking heeft veel resultaten opgeleverd, waaronder de totstandkoming van de Landelijke Voorziening WOZ en het WOZ waardeloket.

Voorafgaand aan de ondertekening van het convenant was er een programma waarin de verschillende achtergronden voor de vernieuwing van de informatie-architectuur rond de WOZ-uitvoering naar voren kwam. Deze presentaties gaven een goed beeld van de aard en intensiteit van de geschetste ontwikkelingen en daarmee een basis voor de investeringsagenda die nodig is om de geschetste doelen in de komende vijf jaar (de looptijd van het convenant) te halen. De presentaties die gebruikt zijn tijdens dit programma zijn te downloaden.

  • AI is binnen vijf jaar de kern van alle (WOZ-) taxatiemodellen Wat kan er nu en hoe snel gaan de ontwikkelingen met kunstmatige intelligentie? Lorenzo Dorigo  (PDF 900 kB)(Geophy) en Hendrik Smetsers (PDF 2 MB) (Altum AI)
Jan Giesges tekent convenant