Waarderingskamer

Catalogus Basisregistratie WOZ

De inhoud van de Basisregistratie WOZ is gedefinieerd in een Catalogus. De eerste versie van deze catalogus is op 16 december 2006 als bijlage bij een advies van de Waarderingskamer bekend gemaakt. Op 9 maart 2017 heeft de Waarderingskamer versie 1.7 van de Catalogus Basisregistratie WOZ (323 kB, PDF) vastgesteld. Deze versie vormt de basis voor de Landelijke Voorziening WOZ. Deze Catalogus maakt onderdeel uit van de stelselcatalogus voor het stelsel van basisregistraties.

Omdat de Belastingdienst, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de waterschappen voor het gebruik van de WOZ-waarden meer gegevens nodig hebben dan in de Basisregistratie WOZ worden opgenomen, ontvangen deze partijen in de toekomst enkele extra gegevens via de Landelijke Voorziening WOZ. De gegevens die deze partijen ontvangen zijn gedefinieerd in versie 1.7 van de Catalogus WOZ-gegevens voor afnemers (PDF, 360 kB).

Maar ook notarissen, banken en verzekeraars zijn afnemers van WOZ-gegevens. Afnemers gebruiken de WOZ-gegevens alleen bij de uitoefening van een op grond van een wettelijk voorschrift verleende bevoegdheid tot gebruik van het gegeven.