Waarderingskamer

Documentatie functioneren LV WOZ

In een aantal documenten wordt een schets gegeven van de functionaliteit van de LV WOZ.

Governance LV WOZ

Bij het beheer en gebruik van de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ) zijn een groot aantal partijen betrokken. De onderlinge relaties tussen deze partijen en hun rollen en verantwoordelijkheden zijn in diverse documenten vastgelegd. Om dit alles inzichtelijk te maken is alles samengevat in één Governanceplaat LV WOZ, van waaruit alle relevante bronnen eenvoudig gevonden kunnen worden.

Catalogus WOZ-gegevens

In de Catalogus WOZ-gegevens voor afnemers (PDF, 360 kB) wordt de inhoud van de LV WOZ gespecificeerd. Alle geregistreerde gegevens in de LV WOZ worden gedefinieerd en ook het gebruikte informatiemodel. Verder ligt ook de definitie van de gebeurtenissen die bij de WOZ worden onderkend vast in deze catalogus.

Dienstniveau overeenkomst LV WOZ

In de Dienstniveau overeenkomst (DNO) LV WOZ (PDF, 1,6 MB) worden de specificaties gegeven van de diverse diensten die de LV WOZ levert inclusief de bijbehorende servicelevels.

Bijgevoegde versie is opgesteld voor de periode 2019 tot en met 2021.

Lijst waterschapscodes

In de LV WOZ ligt bij ieder object vast binnen welk waterschap het object ligt. Dit gebeurt met een unieke code, waarmee het waterschap wordt aangeduid. De betekenis van deze code blijkt uit bijgevoegde lijst waterschapscodes (PDF, 120 kB).

Procedure beschikking na VBSK

Nadat een beschikking is vernietigd, is het soms toch nodig om dezelfde belanghebbende een nieuwe beschikking te sturen. Om dit correct te kunnen verwerken moet een aparte Procedure beschikking na VBSK (PDF, 80 kB) in acht worden genomen.