Waarderingskamer

Documentatie functioneren LV WOZ

In een aantal documenten wordt een schets gegeven van de functionaliteit van de LV WOZ.

Governance LV WOZ

Bij het beheer en gebruik van de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ) zijn een groot aantal partijen betrokken. De onderlinge relaties tussen deze partijen en hun rollen en verantwoordelijkheden zijn in diverse documenten vastgelegd. Om dit alles inzichtelijk te maken is alles samengevat in één Governanceplaat LV WOZ, van waaruit alle relevante bronnen eenvoudig gevonden kunnen worden.

Catalogus WOZ-gegevens

In de Catalogus WOZ-gegevens voor afnemers (PDF, 360 kB) wordt de inhoud van de LV WOZ gespecificeerd. Alle geregistreerde gegevens in de LV WOZ worden gedefinieerd en ook het gebruikte informatiemodel. Verder ligt ook de definitie van de gebeurtenissen die bij de WOZ worden onderkend vast in deze catalogus.

Gegevens uit LV WOZ voor MijnOverheid en WOZ-waardeloket

De WOZ-waarden die worden geregistreerd in de LV WOZ zijn ook te raadplegen via MijnOverheid en het WOZ-waardeloket.

Via MijnOverheid kan een ingelogd persoon de WOZ-waarde zien van alle objecten waar hij of zij zelf een belang heeft. Dat belang kan betekenen dat men als eigenaar of huurder zelf een WOZ-beschikking met de WOZ-waarde heeft gekregen. Maar ook mede-eigenaren (en mede-houders van een erfpachtrecht) hebben via MijnOverheid toegang tot de WOZ-waarde en daarmee ook tot het WOZ-taxatieverslag.

De WOZ-waarden van woningen zijn voor idereen te raadplegen via het WOZ-waardeloket. Ook deze WOZ-waarden worden ontleend aan de LV WOZ.

De gemeenten (of de voor hen werkende uitvoeringsorganisaties) moeten ervoor zorgen dat deze WOZ-waarden beschikbaar zijn in de LV WOZ. Voor een heldere communicatie over nieuwe WOZ-waarden (hoofdzakelijk in januari en februari van het jaar) is het wenselijk dat het moment van bekend maken van de WOZ-waarden via het aanslagbiljet en het moment waarop deze waarden zichtbaar zijn in MijnOverheid en het WOZ-waardeloket op elkaar zijn afgestemd. In de notitie "Publiceren nieuwe WOZ-waarden" staat beschreven hoe gemeenten en uitvoeringsorganisaties het moment van publiceren goed op elkaar kunnen afstemmen.

Dienstniveau overeenkomst LV WOZ

In de Dienstniveau overeenkomst (DNO) LV WOZ (PDF, 1,6 MB) worden de specificaties gegeven van de diverse diensten die de LV WOZ levert inclusief de bijbehorende servicelevels.

Bijgevoegde versie is oorspronkelijk opgesteld voor de periode 2019 tot en met 2021.

Eind 2021 is besloten om deze Dienstniveau-overeenkomst voor een periode van twee jaar te verlengen en te werken aan een geheel nieuwe overeenkomst met ingang van 2024.

Lijst waterschapscodes

In de LV WOZ ligt bij ieder object vast binnen welk waterschap het object ligt. Dit gebeurt met een unieke code, waarmee het waterschap wordt aangeduid. De betekenis van deze code blijkt uit bijgevoegde lijst waterschapscodes (PDF, 120 kB).

Procedure beschikking na VBSK

Nadat een beschikking is vernietigd, is het soms toch nodig om dezelfde belanghebbende een nieuwe beschikking te sturen. Om dit correct te kunnen verwerken moet een aparte Procedure beschikking na VBSK (PDF, 80 kB) in acht worden genomen.