Waarderingskamer

Toolbox Samenhangende objectenregistratie en ICT-ontwikkelingen

Beschikbare presentaties

Om binnen de organisatie collega's, managers en bestuurders te informeren en te overtuigen worden er modelpresentaties ontwikkeld. Deze presentaties kunnen ook van betekenis zijn voor het informeren van samenwerkingspartners in de keten als basis voor het maken van of actualiseren van samenwerkingsafspraken.

Beschikbare presentaties zijn nu:

 

Relevante documenten

Voor het informeren van collega's, managers en bestuurders over de ontwikkelingen op terrein van de samenhangende objectenregistratie, kan het ook van belang zijn om te verwijzen naar bestaande, eerder verspreide documenten.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Staat van de WOZ 2019 (pdf 250 kB) In deze jaarlijkse voortgangsrapporage wordt ook ingegaan op de ontwikkelingen op terrein van overheidsinformatievoorziening en de noodzaak tot investeren hierin.
  • Brief over verzenden bekend maken WOZ-waarden in 2020 (pdf 120 kB). In deze brief wordt aandacht gevraagd voor een investeringsagenda gericht op diverse aspecten van de WOZ-uitvoering.