Waarderingskamer

StUF WOZ 03.12

xsd-schema's StUF woz 03.12

Binnen het WOZ-domein wordt gebruik gemaakt van XML-berichtenverkeer. De specificaties liggen vast in het Sectormodel WOZ. Dit Sectormodel WOZ is op 18 september 2009 door de betrokken partijen vastgesteld. Per 1 april 2012 is versie StUF woz 03.12 in gebruik genomen.

Het berichtverkeer geschiedt binnen het door VNG Realisatie beheerde StUF XML formaat (StUF 03.01). De specificatie van het Sectormodel WOZ komt tot uitdrukking in de zogenoemde xsd-schema's (versie woz0312_20230428) (ZIP, 370 kB).

De structuur van het Sectormodel WOZ is verder geïllustreerd en toegelicht in diverse documenten. Deze documenten zijn samengebracht in de Definitie Sectormodel woz 03.12 (versie 20130101) (PDF, 1,0 MB). Daarnaast is er het overzicht van de berichten voor het binnengemeentelijk berichtenverkeer (PDF, 20 kB) opgesteld om te zorgen dat iedereen zich concentreert op dezelfde minimum set.

Daarnaast zijn natuurlijk de definities van alle gegevens van belang die met deze berichten worden uitgewisseld worden. Deze definities liggen vast in het Gegevenswoordenboek WOZ, Catalogus procesgegevens WOZ (PDF, 4,4 MB)

Meer informatie over het StUF XML formaat en over de andere sectormodellen kunt u vinden binnen de Gemma Online pagina's van VNG Realisatie. Hier is ook een discussieforum om over het Sectormodel WOZ van gedachten te wisselen.

 

Binnengemeentelijk berichtenverkeer

De afgelopen jaren is in het kader van het Convenant Sectormodel WOZ (75 kB) gewerkt aan de specificaties voor het berichtenverkeer in het kader van de WOZ. Dit berichtenverkeer is ondermeer operationeel in de communicatie met de LV WOZ en met TIOX.

Het WOZ-berichtenverkeer gaat binnen de gemeentelijke organisatie het kopiëren van data op basis van Stuf-TAX bestanden volledig vervangen. De eerste implementaties van dit binnengemeentelijke WOZ-berichtenverkeer zijn inmiddels operationeel. Dat geldt voor gegevensuitwisseling tussen applicaties van dezelfde softwareleverancier, maar ook voor applicaties van verschillende leveranciers.

De specificaties van het binnengemeentelijke WOZ-berichtenverkeer zijn onderdeel van het Sectormodel WOZ: StUF woz 03.12. Wat er bij het binnengemeentelijk berichtenverkeer allemaal komt kijken is schematisch weergegeven in onderstaande factsheets.

Factsheet implementeren
Factsheet implicaties

.

 

Aanleveren Gegevens aan Waarderingskamer op basis van xml

Bijvoorbeeld voor onderzoeken naar de kwaliteit van taxaties leveren gemeenten gegevens over de WOZ-objecten, WOZ-deelobjecten en de nieuwe taxaties aan de Waarderingskamer voor bestandsonderzoeken.

Het aanleveren van gegevens aan de Waarderingskamer gebeurt op basis van xml.

Er is een beschrijving van de procedure (pdf 35 kB) voor het aanmaken van de bestanden voor de Waarderingskamer beschikbaar.

Verder zijn voor de toepassing van deze procedure enkele xml-vraagberichten op basis van StUF woz 03.12 nodig. Er zijn drie sets met vraagberichten beschikbaar. Voor de waardepeildatum 1 januari 2022 zijn de vraagberichten aangepast, zodat minder informatie wordt aangeleverd als "gerelateerde". Daarom zijn er nu aparte vraagberichten voor WOZ en WDO die een peiltijdstipMaterieel in het vraagbericht hebben.

 

Aanleveren gegevens voor publiceren taxatieverslagen woningen

Ook voor het publiceren van de taxatieverslagen van woningen leveren gemeenten gegevens uit de gemeentelijke WOZ-administratie aan een applicatie voor de site waarop deze worden gepubliceerd of aan de dienstverlener die deze publicatie op een persoonlijke pagina voor de belanghebbende verzorgt.

Dit gebeurde in eerste instantie met behulp van Stuf-TAX bestanden.

Met de toenemende vervanging van Stuf-TAX bestanden door xml-berichtenverkeer is het ook belangrijk dat het aanleveren van de gegevens voor het publiceren van taxatieverslagen van woningen kan gebeuren op basis van xml.

De procedure waarlangs deze uitwisseling van gegevens gebeurt, is volledig gelijk aan de procedurebeschrijving voor het aanleveren van gegevens aan de Waarderingskamer.

Op een uniform bestand met xml-berichten te kunnen maken, is een xml-vraagbericht op basis van StUF woz 03.12 nodig. Dit vraagbericht is bijgevoegd.