Waarderingskamer

Stuf-TAX

Het Gegevenswoordenboek vormt de basis van het eveneens door de partijen afgesproken uitwisselingsformaat Stuf-TAX. Het uitwisselingsformaat Stuf-TAX bestaat uit een beschrijving van de record-layout, uit een procedure gebruik en uit een procedure opstellen taxatieverslag.

Stuf-TAX is een uitwisselingsformaat voor de gegevenslevering tussen gemeente en dienstverlener. Gemeenten, softwareleveranciers en dienstverleners hebben gezamenlijk afgesproken dat zij dit formaat gebruiken. Stuf-TAX is niet verankerd in regelgeving maar berust op onderlinge afspraken. In formele zin is de Waarderingskamer niet verantwoordelijk voor Stuf-TAX. Wel biedt de Waarderingskamer faciliteiten om de partijen bij elkaar te brengen.

Naast het Gegevenswoordenboek WOZ bestaat het uitwisselingsformaat Stuf-TAX uit een beschrijving van de record-layout, uit een procedure gebruik en uit een procedure opstellen taxatieverslag. Voor Stuf-TAX is op deze website te raadplegen:

Let op: voor de  modernisering van de WOZ-systemen voor het Sectormodel WOZ is een nieuw Gegevenswoordenboek relevant dat alleen digitaal beschikbaar is.